Duurzaam beleggen groeit uit van een niche tot een standaardcategorie met verschillende smaken.

Ethiek is geen bijzaak meer in de beleggingswereld. De beoordeling van beleggingen op aspecten als milieuvriendelijkheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur wordt door steeds meer partijen serieus genomen.

Deze week kondigde onderzoeksbureau Morningstar aan een 'sustainability rating' te introduceren om beleggingsfondsen standaard te beoordelen op duurzaamheid; ook de ontwikkelaar van beursindices MSCI heeft besloten zogenoemde ESG-ratings (Environment, Social, Governance) te gaan gebruiken.

Voor beleggers neemt het keuzepalet aan duurzame beleggingen ook toe.

Zo introduceerde vermogensbeheerder NN Investment Partners deze week een obligatiefonds voor groene euro-obligaties. Daarbij worden de partijen die de obligaties uitgeven zelf op duurzaamheidscriteria getoetst, en moet ook het geld dat met de obligatieleningen wordt opgehaald naar groene projecten gaan.

Groene euro-obligaties

Het NN (L) Euro Green Bond-fonds laat zich enigszins vergelijken met fondsen zoals het Triodos Sustainable Bond Fund en het ASN Duurzaam Obligatiefonds.

"Het Euro Green Bond-fonds kiest obligaties waarbij de besteding voor groene projecten is gereserveerd", legt portefeuillemanager Bram Bos uit. "We kiezen specifiek voor euro-obligaties, omdat de markt voor groene obligatieleningen in de eurozone sterker is ontwikkeld en ook transparanter is dan in veel andere regio's.

Bos merkt op dat naast semi-overheidsinstellingen zoals ontwikkelingsbanken ook steeds meer bedrijven groene obligaties uitgeven. "Liquiditeit, dus goede verhandelbaarheid, is daarbij een belangrijk criterium voor ons."

Solide bedrijven

Het Euro Green Bond-fonds van NN Investment Partners mikt op bedrijven die gemiddeld genomen een AA- rating hebben bij kredietbeoordelaars. Dat zijn zogenoemde 'high grade'-obligatieleningen die net onder de meest solide categorie vallen. "Daarbij moet je momenteel denken aan een rente-opbrengst van 1 tot 1,25 procent per jaar. We proberen met actief beleid het rendement voor beleggers wel te optimaliseren", aldus Bos.

Over drie jaar wil portefeuillemanager Bos een omvang van 350 miljoen euro tot 400 miljoen euro hebben bereikt met het Euro Green Bond-fonds.

De beheervergoeding ligt op 0,35 procent per jaar en het fonds valt voor Nederlandse beleggers in Box 3 van de inkomstenbelasting. Dat laatste betekent dat je voor vermogen dat boven de vrijstelling van ongeveer 21 duizend euro per jaar uitkomt, de vermogensheffing van 1,2 procent moet afdragen.