Toegang tot drinkwater wordt de komende tien jaar een serieus kostenrisico voor beursgenoteerde frisdrankproducenten en brouwers, aldus vermogensbeheerder Schroders.

Van de aanwezige hoeveelheid water op de planeet is slechts 0,6 procent geschikt voor gebruik door consumenten en bedrijven.

Met de groei van de wereldbevolking wordt drinkwater in toenemende mate een schaars goed en dat heeft ook consequenties voor beursgenoteerde bedrijven.

Vermogensbeheerder Schroders heeft bekeken hoe het gesteld is met het 'waterrisico' voor beursgenoteerde frisdrankproducenten en brouwers. De conclusie is dat toegang tot bruikbaar water een substantieel kostenrisico vormt.

Als voorbeeld wijst Schroders op het afketsen van de bouw van een nieuwe fabriek van Coca-Cola in Zuid-India afgelopen jaar, vanwege verzet bij plaatselijke boeren. Die vreesden voor de stabiliteit van grondwatervoorraden.

Brouwers

Uit de analyse van Schroders blijkt verder dat binnen de drankensector bierbrouwers het meest kwetsbaar zijn voor veranderingen in de regelgeving rond water en andere watergerelateerde kosten.

Bierbrouwers zijn over het algemeen goed in staat om de risico's rond watergebruik in kaart te brengen. Maar volgens Schroders schort het nogal eens aan interactie met lokale gemeenschappen om oplossingen te vinden.

De vermogensbeheerder doet geen uitspraken over individuele beursgenoteerde brouwers. Een blik op het duurzaamheidsverslag van Heineken laat zien dat de Nederlandse wereldbrouwer het waterverbruik hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan.

Samen met verantwoordelijke consumptie staat water bij Heineken op de hoogste plaats op basis van de criteria 'huidige of potentiële impact op Heineken' en 'invloed op stakeholders'.

Heineken

Een belangrijke maatstaf voor bierbrouwers is de hoeveelheid water die verbruikt wordt per hectoliter geproduceerd bier.

Uit het meest recente duurzaamheidsverslag van Heineken blijkt dat deze ratio in 2014 op 3,9 hectoliter water per hectoliter bier lag. Doel is om deze ratio naar 3,5 te brengen in 2020.

Hiermee loopt Heineken wel achter op collega AB Inbev, de grootste brouwer ter wereld. Uit het duurzaamheidsverslag van dat bedrijf blijkt dat de verbruiksratio bij AB Inbev in 2012 al op 3,5 lag en dat de doelstelling voor 2014 tot en met 2017 ligt op een verdere reductie naar 3,2 hectoliter water per hectoliter bier.

Brouwer SAB Miller, die op het punt staat overgenomen te worden door AB Inbev, heeft de meest recente cijfers. Ook die zijn beter dan de resultaten van Heineken. In 2014 zat SAB Miller op een verbruiksratio van 3,5 en in 2015 is die gedaald naar 3,3.