Beurskoers reageert op media, ook als er geen nieuws is

Beleggers maken gebruik van mediaberichten bij investeringsbeslissingen. Het feit dat er media-aandacht is, kan belangrijker zijn dan de inhoud van het nieuws. 

De constatering dat beleggers reageren op beursnieuws is geen nieuws. Maar hoe zit het met de inhoud van beursberichten?

Onderzoekers Ron Kaniel en Robert Parham van de universiteit van Rochester deden uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen de publicatie van toplijstjes van beleggingsfondsen in zakenkrant The Wall Street Journal, en de in- en uitstroom van kapitaal in beleggingsfondsen.

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat het feit dat er nieuws is, invloed heeft op beleggingsbeslissingen, los van de inhoud van de berichtgeving.

Top 10-lijstjes

De wetenschappers staven dit door te vergelijken wat er met de instroom bij beleggingsfondsen gebeurt als ze in een top-10 lijstje van beleggingsfondsen komen of er juist uitvallen.

Wat blijkt: als je kijkt naar het omslagpunt tussen fondsen die op positie tien staan en dus op de publicatielijst voorkomen en fondsen die op positie elf staan - en geen vermelding krijgen - dan is er een opvallend verschil.

De kapitaalinstroom in beleggingsfondsen die op positie tien staan van een gepubliceerde ranglijstje, is in het daarop volgende kwartaal veel groter dan op grond van het verschil in rendement met de nummer elf redelijk zou zijn. Dit 'aandachtseffect' is zeer significant.

Maar hoe weten we dat het om een aandachtseffect gaan? Dat is volgens de onderzoekers vrij eenvoudig vast te stellen.

De top-10 lijstjes van beleggingsfondsen verschijnen doorgaans enkele dagen na een kwartaal. De informatie die nodig is om de lijstjes samen te stellen, is echter al vanaf de eerste dag na een kwartaal publiek beschikbaar. Geïnformeerde beleggers kunnen al exact weten hoe het toplijstje eruit ziet.

Reclame

De onderzoekers constateren ook dat fondsmanagers zich goed bewust zijn van het toplijstjes-effect en dat beleggers daar eveneens op reageren.

Zo blijkt aan de ene kant dat fondsen die onderaan het top-10 lijstje staan - dus posities zes tot en met tien - sterkere koersschommelingen kennen dan gebruikelijk. Het risico om uit het top 10-lijstje te vallen speelt hierbij een rol.  De gemeten bewegelijkheid van koersen is namelijk groter dan wanneer fondsen niet in de 'gevarenzone' zitten.

Ook constateren de onderzoekers dat fondsbeheerders hun reclame-uitgaven systematisch verhogen voor fondsen die op de posities zes tot en met tien van een toplijstje belanden.

Tip de redactie