Rentes die voor lange tijd vaststaan, zullen in de komende drie tot zes maanden verder zakken.

Dit stelt econoom Elwin de Groot van Rabobank in het Economisch Kwartaalbericht van de bank.

Volgens De Groot drukken de lage olieprijzen het sentiment op de financiële markten: een zwakke vraag naar olie wordt in verband gebracht met een tegenvallende economische groei in opkomende landen en dan met name in China.

Dit is van invloed op de inflatieverwachtingen en daarmee op de rentes voor langlopende kredieten, ook wel de kapitaalmarktrentes genoemd.

"In het huidige klimaat denken wij dat de kapitaalmarktrentes in de komende drie tot zes maanden verder zullen zakken", aldus De Groot.

Daarbij gaat het onder meer om rentes van staatsleningen in Nederland en Duitsland en die hebben ook invloed op bijvoorbeeld de hypotheekrente.

Inflatie

Rabobank merkt op dat de inflatieverwachting voor de komende vijf jaar, dus in 2021, is gedaald naar 1,37 procent. Dit terwijl de Europese Centrale Bank streeft naar een inflatieniveau van circa 2 procent.

Op kortere termijn kan de inflatie in de eurozone negatiever worden en uitkomen op min 0,4 procent, verwacht Rabobank.

Deze ontwikkeling verhoogt volgens Rabobank de druk op de centrale bank om met nieuwe monetaire steun de economie en inflatie aan te jagen, hetgeen naar verwachting op 10 maart zal gebeuren als de ECB hierover vergadert.