PostNL wil in 2017 weer dividend uitkeren aan beleggers. Eén van de randvoorwaarden is de verkoop van het belang in het voormalige zusterbedrijf TNT Express.

Minder briefpost en meer pakjes bezorgen vanwege de groei van internetshoppen. Dat is in hoofdlijnen het verhaal van PostNL.

De jaarcijfers die bestuursvoorzitter Herna Verhagen maandag presenteerde, lieten duidelijke trends zien. Bij de posttak namen de volumes in 2015 af met 11,2 procent, bij de pakjesafdeling was sprake van een volumegroei van 9,6 procent.

Omzet stabiel

Per saldo bleef de omzet van PostNL afgelopen jaar stabiel op 3,5 miljard euro. De onderliggende operationele winst kwam uit op 303 miljoen euro. Dat laatste was conform de eigen prognose voor dit winstcijfer. Die lag tussen de 280 en 320 miljoen euro.

Voor 2016 handhaaft PostNL de verwachting dat de onderliggende operationele winst tussen de 220 en 260 miljoen euro uitkomt. Daarbij is al inbegrepen dat er verder wordt gesneden in de kosten om de afnemende inkomsten uit de postactiviteiten op te vangen.

Winstgroei

Wat verder in de toekomst, in het jaar 2020, rekent PostNL op een onderliggende operationele winst tussen de 265 miljoen euro en 335 miljoen euro.

In het meest gunstige scenario dat de bedrijfstop schetst loopt de operationele winst dus op van zo'n 260 miljoen euro in 2016 naar 335 miljoen euro in 2020. Dat is op jaarbasis een groei van ongeveer 6,5 procent.

In een ongunstig scenario valt de winstgroei lager uit en dat laat meteen zien dat PostNL voor beleggers geen 'groeiaandeel' is.

Dividend

Belangrijk is daarom de ambitie van bestuursvoorzitter Herna Verhagen om in 2017 weer dividend uit te keren. Maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Een obstakel is dat het eigen vermogen van PostNL eind vorig jaar 223 miljoen euro negatief was. Bij een negatief eigen vermogen mag een bedrijf geen dividend uitkeren.

Er moet dus voldoende winst worden gemaakt in 2016 om weer een positief eigen vermogen te krijgen.

Wat hierbij kan helpen is de afronding van de overname van pakjesbedrijf TNT Express door het Amerikaanse Fedex.

PostNL heeft een belang in TNT Express dat voor 626 miljoen euro in de boeken staat en bij verkoop aan Fedex naar verwachting 643 miljoen euro oplevert. Met dat geld kan PostNL schulden aflossen en zo zijn rating bij kredietbeoordelaars veilig stellen.

Beleggers lijken voorlopig goede hoop te hebben dat PostNL zijn financiële ambities kan waarmaken. Maandagochtend steeg het aandeel PostNL met meer dan 4 procent.