Beleggers stappen bij de start van 2016 massaal uit aandelen en kiezen voor veilige staatsobligaties. Dat leidt tot zeer lage rentes.

De vlucht uit aandelen die sinds januari op gang is gekomen, gaat gepaard met een klassieke tegenbeweging. Staatsleningen van veilig geachte landen zoals Duitsland en Nederland zijn zeer gewild.

De populariteit van veilige staatsobligaties leidt ertoe dat de koersen van deze beleggingen stijgen en rentes dalen.

Dit werkt als volgt. Stel een obligatielening is uitgegeven voor 1.000 euro met een jaarlijkse couponrente van 2 procent. Dat laatste komt neer op 20 euro.

Als de vraag naar obligatieleningen stijgt, zijn beleggers bereid om bijvoorbeeld 1.010 euro te betalen voor een lening. Het zogenoemde effectieve rendement daalt dan, want op 1.010 euro levert een couponrente van 20 euro een rendement van 1,98 procent op.

Staatslening

Dit fenomeen was de afgelopen weken goed zichtbaar bij staatsleningen van Duitsland en Nederland. Het effectieve rendement op tienjarige Duitse staatslening is sinds begin januari gedaald van 0,63 procent naar 0,24 procent.

Voor Nederland daalde het rendement van de tienjarige staatslening in dezelfde periode van 0,73 procent naar 0,4 procent.

De huidige lage rentes liggen overigens nog net iets hoger dan het meerjarige dieptepunt dat in april 2015 werd bereikt. Toen zakte het rendement op de Nederlandse tienjarige staatslening even naar 0,22 procent.

Extreem

Het kan overigens nog extremer. Eerder deze week was de rente van de Japanse tienjarige staatslening zelfs licht negatief. 

Dat laatste is nog steeds het geval voor de Zwitserse tienjarige staatslening. Om vermogen bij de Zwitserse staat in franken te parkeren, moeten beleggers 0,3 procent rente betalen.

Aan de andere kant van het spectrum is er ook weer een vlucht uit staatspapier van zwakkere eurolanden zoals Griekenland en Portugal.

De Griekse tienjarige staatsrente bedraagt weer meer dan 10 procent, tegen 8,2 procent begin dit jaar. De 10-jarige rente van Portugal ligt op 3,68 procent, tegen 2,5 procent eind december.