Financiële markten zullen in het komende decennium 'belabberd' zijn voor beleggers en spaarders. Een lange periode van zwakke rendementen dreigt.

Dat zegt hoofdeconoom Jonathan Wilmot van de Zwitserse vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management , zo meldt de site Business Insider.

Wilmot vergelijkt de huidige marktomstandigheden met die van de nasleep van de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis, de Grote Depressie van de jaren dertig en de Grote Recessie van 2008.

Lage rente

Een belangrijke factor is volgens Wilmot dat financiële schokken leiden tot 'seculiere reflatie'. Dat wil zeggen dat korte- en langetermijnrentes voor ten minste tien jaar lager zullen zijn dan de economische groei. Het gaat hierbij om de groei die nog niet is gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Wat er in feite gebeurt, aldus Wilmot, is dat spaarders en obligatiebeleggers een zeer lage vergoeding krijgen, om degenen met hoge schulden lucht te geven. 

Dit vormt volgens de hoofdeconoom van Credit Suisse Asset Management een serieuze bedreiging voor beleggingsfondsen en is 'desastreus' voor spaarders.

Een efficiënte spreiding van een beleggingsportefeuille tussen aandelen en obligatieleningen is volgens Wilmot niet langer voldoende om een goed rendement te behalen. Obligatiemanagers zullen waarschijnlijk ver uit hun 'comfort zone' moeten komen om zelfs bescheiden positieve rendementen te behalen.

Alternatieven

Wilmot raadt een aantal investeringsstrategieën aan die onder de huidige marktomstandigheden in de belangstelling kunnen komen te staan.

De alternatieven lopen uiteen van aandelenfondsen die weinig gevoelig zijn voor grote beursschommelingen, tot  fondsen die op basis van computergestuurde informatie beleggen.

Ook adviseert de hoofdeconoom een investeringsstrategie die inspeelt op de bewegelijkheid van beurzen en kortere perioden van stijgingen en dalingen. De traditionele focus op de optimale verdeling tussen aandelen en obligaties doet er minder toe.

Actief beheer

Ondanks de populariteit van passieve investeringsfondsen die de markten slaafs volgen, zijn volgens de hoofdeconoom van de Zwitserse vermogensbeheerder de kansen van sommige actieve investeringsstrategieën sterk toegenomen.

Deze conclusie van Wilmot is niet heel verrassend, voor iemand die er baat bij heeft om actief vermogensbeheer te promoten. Echter, gelet op de huidige beursmalaise en de onzekere marktvooruitzichten is het niet ondenkbaar dat de hoofdeconoom van Credit Suisse gelijk krijgt.