ECB-president Mario Draghi hoopt dat de koers van de euro laag blijft. Maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken, aldus valuta-expert Ron van der Does.

Lagere groei en dalende inflatie hebben de Europese Centrale Bank doen besluiten de rentes naar historische dieptepunten en uiteindelijk naar negatief te brengen.

Gecombineerd met een obligatie-opkoopprogramma van 60 miljard euro per maand wordt getracht de inflatie aan te wakkeren en naar de uiteindelijke doelstelling van 2 procent te brengen.

Lage inflatie hindert ECB

Het probleem is echter dat de ECB het vooralsnog niet lukt om grip te krijgen op de tanende economie. Dalende olieprijzen werken remmend op de mondiale inflatie en de afzwakking van de groei in China helpt ook niet om een spoedig herstel te voorzien.

De overproductie zal olieprijzen nog lang laag houden, zo wordt verwacht, mede door het gebrek aan bereidheid onder Opec-landen om marktaandeel op te geven.

Het enige wat de ECB resteert, is het wederom verlagen van de al negatieve depositorente. Dit is de rente die banken krijgen als ze geld bij de centrale bank stallen, maar omdat deze rente negatief is moeten banken rente betalen als ze sparen bij de ECB.

De ECB is wel haast gedwongen tot een verdere verlaging van de depositorente, te meer daar de euro in januari enigszins wist aan te trekken als gevolg van zwakkere cijfers vanuit de Verenigde Staten.

Dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat de ECB bij de vergadering in maart de depositorente agressiever zal verlagen dan de 0,1 procentpunt die nu reeds in de markt is verdisconteerd.

Euro zwak houden: flinke opgave

Of het Mario Draghi gaat lukken om de koers van de euro laag te houden en derhalve de Europese export te bevorderen is nog maar de vraag.

De ECB is namelijk niet de enige centrale bank die kampt met een inflatie ver beneden de officiële doelstelling van ongeveer 2 procent, want ook de Bank of Japan ondervindt dit probleem.

Verder bleek uit de notulen van de vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve van december dat het een “close call” was om de rente in de VS te verhogen. Een aantal centrale bankiers in de VS was namelijk niet overtuigd van de opwaartse inflatiedruk.

Er gaan zelfs stemmen op dat de Verenigde Staten dit jaar helemaal niet in de positie komt om de rente te verhogen, gelet op het gevaar van een dreigende recessie.

Tel daar de sterke maandelijkse daling van de valutareserves in China bij op - de Chinese centrale bank zet valutareserves in ter verdediging van de yuan - en het zal duidelijk zijn dat een verlaging van de euro richting pariteit (1:1) tegenover de dollar nog geen gelopen race is.

Een toenemende kans op een mondiale valutaoorlog kan dan de gewenste daling van de euro alsnog tegenhouden en Draghi en de zijnen voor een dieper dilemma stellen.

Z24-columnist Ron van der Does is valuta-expert en marktanalist bij IG Nederland. Deze column bevat geen aanbeveling of een advies tot het doen van transacties voor welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor handelingen die worden gedaan naar aanleiding van deze analyse en is ook niet verantwoordelijk voor de consequenties.