Banken zitten in het verdomhoekje op de beurs. In Europa jaagt vooral Deutsche Bank beleggers schrik aan.

Bij de malaise op aandelenmarkten gaat veel aandacht uit naar oliebedrijven die last hebben van de lage olieprijs. Maar er is ook een andere sector die harde klappen krijgt op de beurs: banken moeten het ontgelden bij beleggers.

Op de Amsterdamse beurs is het aandeel ING dit jaar bijvoorbeeld al ruim 20 procent gedaald, terwijl het verlies voor de AEX-Index ruim 9 procent bedraagt.

Het aandeel ABN Amro presteert ook zwak en staat sinds de start van 2016 op een verlies van ruim 15 procent.

De koersverliezen van Nederlandse banken zijn niet uniek. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft dit jaar al een koersverlies van zo'n 20 procent achter de kiezen. De aandelenkoers van Deutsche Bank is bijna 40 procent gezakt.

Banken

Analisten noemen tegenover zakenkrant The Wall Street Journal drie redenen waarom bankaandelen extra geraakt worden.

Op de eerste plaats zijn banken via de kredietverlening aan bedrijven en consumenten sterk gevoelig voor de algemene economische ontwikkeling. Zorgen over de groei van de wereldeconomie zijn direct relevant voor de winstperspectieven van banken.

Een tweede factor is de manier waarop de lage olieprijs banken raakt. Als olieprijzen op de huidige zeer lage niveaus blijven, komen bedrijven in die sector mogelijk in de problemen. Dat kan bij banken die miljarden aan olieconcerns hebben geleend, leiden tot meer wanbetalingen op kredieten.

De derde negatieve factor is de lage rente. Centrale banken pompen volop geld in de economie en dat leidt tot zeer lage rentes.

Banken verdienen geld met het verschil op de ontvangen rentes voor leningen aan bedrijven en consumenten en de rente die ze betalen als ze zelf lenen. Als rentes over de hele linie dalen, komt er druk op de rentemarge van banken.

Deutsche Bank

In Europa zijn er specifieke zorgen over één van de belangrijkste banken van Duitsland, Deutsche Bank. Die heeft zware problemen met teruglopende inkomsten en de nasleep van schandalen rond valuta- en rentemanipulaties.

Op financiële markten kunnen beleggers zich indekken tegen wanbetaling op obligatieleningen van banken. Maandag schoten de verzekeringspremies voor obligatieleningen van Deutsche Bank omhoog, zo meldde The Financial Times.

Een dergelijk panieksignaal is sinds de perikelen rond de eurocrisis in 2012 niet meer voorgekomen.