Een relatief onbeduidend linkje naar een videoportal heeft me aan het denken gezet. Sla dit bericht over als je net als ik niet streng gelovig of bekrompen bent. Strikte geloofsbelijdenis voedt de bekrompen geest. Sta open voor andersdenkenden. Sta open voor de mening van een ander. Wees niet bekrompen! Het contact met de buitenwereld en andere geloofsbroeders daalt naar een dieptepunt wanneer mensen puur hun eigen geloof op de voorgrond plaatsen en hun ogen sluiten voor de waarheid van een ander. Het woord dieptepunt is te mild. Het niet-werelds denken leidt tot heftige conflicten, grote oorlogen. Lieden die hun eigen kerk tot de enige echte waarheid (welke waarheid?) bombarderen zijn levensgevaarlijk. Een advies aan hen; doe je oogkleppen af en verbreed je horizon. Zoek andere geloofsbroeders op en sticht een kerk, een gebedshuis waarin alle geloven (islam, christelijk) bij elkaar komen. Een gebedshuis waar men elkaar niet naar het leven staat en begrip toont voor de ander. Ik draaf misschien door, maar belangrijk vind ik dat de verschillende geloofsbroeders elkaar niet proberen te overtuigen van elkaars gelijk. Wederzijds begrip is het toverwoord. Dood aan het hokjesdenken! Sticht dus geen videoportals waarin alleen plek is voor één geloof. Zo'n videoportal roept sowieso een prangende vraag op; zijn filmpjes over de islam hier ook welkom? UPDATE: Lezers reageren.

Yoshe Polak