De charme van de polder. Kuch. De binnenwegen hebben hier kuilen of bulten. Hobbels zijn kleiplaggen en gaten vormen het levend bewijs van achterstallig gemeentelijk onderhoud. Meestal omzeil ik dit soort karakteristieke polderwegen, maar vandaag dacht ik slim te zijn en mijn zoon via een binnendoorweg op te halen. Daar reed ik dan tussen knotwilg en sloot. Swingmuziek aan en lekker meezingen. Ik was aan het genieten. Totdat een buizerd vanuit het niets plotseling opdook en tegen mijn voorruit spletste. Van schrik verloor ik bijna de macht over het stuur en schoof ik met de neus van de auto akelig dicht richting sloot. Oh wat was dat schrikken!

Ik heb meen ik vijf minuten naast de auto gestaan om bij te komen. Kort daarna merkte ik de buizerd op. Het beest lag te creperen op straat. Uit een mengeling van frustratie en medelijden heb ik het beestje geplet en uit z'n lijden verlost. Ik vervolgde de weg en heb mijn zoon opgehaald. Nu ik dit schrijf, merk ik dat ik nog niet helemaal genezen ben van de schrik. Het beste medicijn is het van je afschrijven en daarna even ontspannen. Koken doe ik straks wel.

Yoshe Polak