Af en toe een scheldwoord gebruiken mag. Wanneer ik mijn man zie voetballen en hij floept er wat uit omdat hem onrecht is aangedaan, wijs ik dat niet af. In het heetst van de strijd is het gewoon moeilijk je kalmte te bewaren. Er zijn grenzen. Met woorden iemand vloeren mag (zolang geen ziektes voorbijkomen), maar met gestrekt been iemand het ziekenhuis in sturen is ontoelaatbaar. Wat ben ik blij dat mijn vent nooit zo'n veldslag heeft meegemaakt. Verschrikkelijk dat mensen hun beheersing verliezen voor het oog van de wereld. De video is niet geschikt voor mensen die niet tegen geweld kunnen.

Yoshe Polak