De regels lijken me duidelijk. Wanneer boven het briefhoofd de woorden Strikt persoonlijk en vertrouwelijk staan, is het niet de bedoeling dat deze informatie op straat komt te liggen. Onvoorstelbaar dat uitgerekend een overheidsorgaan zo slordig (pdf) omgaat met gevoelige informatie. Pijnlijk dat notabene een vertrouwelijke brief over de beloning van hoge ambtenaren op het ministerie voor iedereen toegankelijk is. Juist op een ministerie hoort deze stelregel (vertrouwelijke informatie moet geheim blijven) streng gehandhaafd en nageleefd te worden. En natuurlijk is de veroorzaker van het lek spoorloos. Haal deze link dus maar snel offline. Een lezer merkt op dat deze kwestie al uitgebreid in de media is geweest.

Yoshe Polak