De beste manier om voortijdig schoolverlaters weer in de klas te krijgen is een financieel extraatje voor deze jongeren. Ja, lieve lezers, geloof uw ogen gerust; het is briljant in al zijn eenvoud. Voor de trage verstaander, daar komtie nog een keer: de beste manier om voortijdig schoolverlaters weer in de klas te krijgen is een financieel extraatje voor deze jongeren.

Ik vind het een verdomd meesterlijk centraal plan van het Centraal Planbureau! Laten we die arme, arme schoolverlatertjes een dikke euro-wortel voor het ongeïnteresseerde smoelwerk hangen! Natuurlijk geen armzalig boekenbonnetje of een tienertourkaart, nee, full force er tegenaan: duizend euro, tweeduizend euro.. Vierduizend euro voor mijn part! Per schooljaar, uiteraard.

Doerakken

Het is mij persoonlijk een lief ding waard om die ongemotiveerde doerakken weer de schoolbanken in te dwingen. Op voorwaarde dat ze het smeergeld uitgeven aan zaken waar de voormalig voortijdig schoolverlater gelukkig van wordt. Want het is essentieel dat de voormalig voortijdig schoolverlater zich een beetje lekker voelt. Voor je weet gaat de voormalig voortijdig schoolverlater er namelijk weer voortijdig vandoor!

We kunnen dus geen risico's nemen. Daarom lijkt het me goed om ook de schoolregels voor deze kwetsbare groep ietwat op te rekken. Geen vaste leerstof of vaste aanvangstijden van de lessen, want dat riekt naar gezag. En de voormalig voortijdig schoolverlater heeft een bloedhekel aan autoritaire dwingelandij! Verder mag de voormalig voortijdig schoolverlater niet van school schopt worden als hij met zijn scooter een leraar tegen de vlakte rijdt of een lokaal in de fik steekt, want dan schiet je jezelf in de educatieve voet.

Als zo'n dekselse schavuit zulke strapatsen uit haalt, dan geeft hij een signaal af: 'Ik zit niet zo goed in mijn vel'. En dan moet je met de voormalig voortijd schoolverlater gaan praten. Of hem nog wat geld geven. Dat zal hem leren.

Berend Kegel
medewerker Buzzl


Yoshe Polak