Gottegottegot, wat is er toch weer een opschudding in het berenbos! De AIVD heeft onderzoek gedaan naar de privé/sekslevens van politici.. Nou, nou, het is me wat.. Dat nieuws is al zo oud als de stront van een dood paard! De AIVD/BVD heeft namelijk al voor de verkiezingen van ’89, ’94 en ’98 steevast per ongeluk een zootje diskettes met geheime informatie over politici door de brievenbus van de Buzzl-redactie gedonderd.

Het leek verdomme wel of we een abonnement hadden! Wij hebben overigens nooit wat met die rotzooi gedaan. Niet vanwege onze journalistieke integriteit (integriteit is voor mietjes), maar wat moet je met die rotzooi? Wat kan mij het rotten waar Mr. J.G. de Hoop Scheffer altijd zijn kaascroissantjes haalde?

Maar goed, het schijnt nogal hot te zijn, dus als jullie het zo graag willen weten: Naast de verdachte haardracht van Femke Halsema (operatie 'Vlooienkam' – 1998), de opmerkelijk lange fietstochten van de familie Rouvoet (operatie 'Trommelrem' - 1994) en het verontrustende boodschappengedrag van Jan Marijnissen (operatie 'Gekookte wijnzuurkool met spek' - 1994), heeft de AIVD in 1998 ook al het seksleven van Jan Peter Balkenende (operatie 'Dirty Harry') onderzocht.

Een team vunzige bonobo’s van AIDS (Algemene InlichtingenDienst – afdeling Seks) heeft maandenlang gepost in de echtelijke beddekoets van de geliefden Balkenende. Zo, dan weten jullie dat ook weer. Blij? Naar de ranzige details kunnen jullie fluiten, want ik heb geen zin om weer de bak in te moeten. Ik ben gekke Gerrit (Operatie 'Flipperbink' – 1994) niet!

Berend Kegel
medewerker Buzzl

NB: Het verslag van JP’s seksleven stond overigens niet op de diskettes zelf, maar was bijgevoegd. Op een post-it.

Yoshe Polak