Over taal gesproken. Struikelde ik zojuist nog over de twee Engelstalige zinnen (Three witches watch three Swatch watches...), deze site rammelt op taalgebied aan alle kanten. Hihihi. Ik ga even de troonrede proberen te lezen. Leden van Sjtaten-Generaahl, Hier, ien diet zjaahl, sjymboohl van onzje democratie, heeft oe mij en mijn familie op 30 april, aahn de begien van mijn regeriengsjoebiloem, op bijzjonder feesjtelijke wijzje ontvangen.. Geef mij toch maar de enige echte Troonrede van 2005, die is een stuk leesbaarder en begrijpelijker. Ondanks alle kritiek.

Yoshe Polak