Tot nu toe 39 matches. Een laag aantal. Met meer rust en concentratie moet het me beslist lukken om meer dan negenendertig halve lifesavers met elkaar te verbinden. Ik blijf nu net onder de veertig lifesavers steken. De spelregels zijn eenvoudig; match lifesavers met dezelfde kleur. Leuk verslavend combineerspel. Een gevecht tegen de klok.







1. Corine 160 matches
2. Christina 154
3. Marcel 135
4. Jeroen 132
5. Lucas 123

6. Corine 114
7. Henriëtte 110
8. Xander 106
9. Katinka 102
10. Marijke 101

11. Christina 96
12. Marc 92
13. Bas 89
14. Guillermo 88
14. Jitze 88


Yoshe Polak