Recessie, recessie, recessie. Het idee dat Nederland in een recessie leeft gaat gelukkig op persoonlijk vlak aan me voorbij. In onze vriendenkring is niemand zijn baan kwijt. Wel worden toegezegde salarisverhogingen en bonussen uitgesteld. 'Kelvin' heeft het zwaarder te verduren. In het schoolschrift van Kelvin lees ik een triest persoonlijk recessie-verhaal.

Yoshe Polak