Ik ben één keer over mijn nek gegaan tijdens een vliegreis. Dat kwam niet door turbulentie of 'pilootcapriolen'. Het kleffe roereitje dat ik at was aan de onderkant groen uitgeslagen. Ik merkte het te laat op. Gelukkig had ik op tijd de kotszak gevonden. Ik heb uiteraard de zak niet bewaard. Ook een ongevulde kotsbrokkenzak bewaar ik niet. Ik heb niet de behoefte om zulke onsmakelijke zaken als relikwie mee naar huis te nemen. Nou bestaan er mensen die dat wel doen. Op deze museumsite tonen ze hun trotse exemplaren. Gadver, wat een hobby!

Yoshe Polak