Duitsland is voor Nederlandse ondernemers een voor de hand liggende markt om de activiteiten uit te breiden. Maar juist vanwege de nabijheid vergeten zij zich goed voor te bereiden op de stap over de grens.

André Holtvlüwer van het Nederlands Consulaat-Generaal in Düsseldorf formuleert voor NU.nl een vijftal tips voor ondernemers die in Duitsland voet aan de grond willen krijgen.

Spreek de taal

"Zakendoen gaat natuurlijk altijd beter als je de taal van het land spreekt. Maar een Chinees verwacht niet dat een Nederlander Chinees spreekt. Duitsers verwachten traditioneel gezien wel dat Nederlanders Duits spreken. In de industrie is Duits ook een wereldtaal, dus je hebt er echt voordeel van als je een woordje spreekt."

Houd rekening met de cultuur

"In Nederland hebben we een overlegcultuur en mag iedereen meepraten. In Duitsland is alles hiërarchischer en maakt één persoon de beslissingen. Let er dus op dat je praat met iemand die beslissingsbevoegdheid heeft. Ook is alles iets formeler: zorg ervoor dat je Duitsers niet tutoyeert, dat voelt voor hen vaak ongemakkelijk."

Laat je informeren

"De schaduwzijde van de Nederlandse handelsgeest is dat wij gewoon gáán. Het is belangrijk je eerst goed te laten informeren, door concullega’s, overheden (zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en voorlichtingsorganisaties. Denk er bijvoorbeeld goed over na of je een fysieke vestiging in Duitsland wilt openen of eerst nog aan je portfolio in Nederland wilt schaven."

Verdiep je in regelgeving

"Het is te makkelijk om te denken dat we een open Europese markt hebben. In Duitsland ligt regelgeving vaak toch even anders. Als je in Duitsland een wagenpark opent, kun je dat bijvoorbeeld niet alleen in Nederland laten verzekeren. Via het Consulaat-Generaal wijzen we op dat soort juridische aspecten."

Vakbonden hebben meer invloed

"De economische organisatiegraad in Duitsland ligt veel hoger. Vakbonden hebben daar meer invloed en je hebt er meer beschermde beroepen dan in Nederland. Je mag jezelf bijvoorbeeld niet zomaar kapper of tegelzetter noemen in Duitsland. Het is goed dat te weten als je lokaal personeel in dienst wilt nemen."