Het mkb zal zich voor financiering steeds minder tot banken wenden en steeds meer tot de openbare kapitaalmarkt.

Dat zegt Cees Vermaas, ceo van Euronext Amsterdam, tegen NUzakelijk. "Het landschap van financiering gaat veranderen. De beurs kan daar uitstekend een rol in spelen."

"Nu vindt nog 80 procent van de financiering plaats door banken. Banken zullen in de toekomst echter steeds meer adviserend worden. Er vindt een transitie plaats naar veel meer marktgericht."

Vermaas verwacht dat in Nederland de komende tien tot vijftien jaar een verschuiving plaats zal hebben richting Amerikaans model, waar 70 procent van de financiering op de openbare kapitaalmarkt opgehaald wordt en slechts 30 procent afkomstig is van banken.

"Dat is geen sprint, maar een marathon, want financiering door banken zit stevig verankerd in onze samenleving. Zoiets is niet zomaar opengebroken."

"Het proces wordt wel versneld door de crisis en de strengere regulering van banken door Basel III", aldus Vermaas. De kapitaalrestricties zorgen ervoor dat banken de hand op de knip houden.

Meer vraag

"We zien veel meer vraag naar de ontwikkeling van financieringsproducten", zegt Vermaas. Het mkb kan traditioneel terecht bij Euronext voor een beursnotering, of het uitgeven van obligaties. "Ook zijn we een samenwerking aangegaan met pensioenfondsen en banken om het NL Ondernemingsfonds te lanceren."

Leningen die worden uitgegeven door het eerder dit jaar gelanceerde NL Ondernemingsfonds, een initiatief van Euronext, zijn deels afkomstig van het fonds en deels van banken. Het fonds richt zich op institutionele beleggers.

"Het NL Ondernemingsfonds laat zien dat er sprake is van het momentum en de bereidheid van banken en pensioenfondsen om samen te werken", aldus Vermaas.

Meer mkb naar de beurs zien te krijgen, is een van de speerpunten van Euronext. Het beursbedrijf wil de toegang tot de kapitaalmarkt voor het mkb verbeteren en meer kleine bedrijven stimuleren de sprong naar de beurs te wagen.

Populairder

"We willen de beurs populairder maken onder kleinere ondernemers", verklaart Vermaas. Om die reden is in 2013 EnterNext gelanceerd, een initiatief met als doel genoteerde en niet-genoteerde middelgrote en kleinere ondernemingen in hun groei bij te staan. We geven deze bedrijven extra gerichte ondersteuning, begeleiding en service bij het vergroten van hunn zichtbaarheid, de liquiditeit en de toegang tot de kapitaalmarkt."

Alternext  is een lichtere versie van de grote beurs met bijbehorende verplichtingen en regels. "Enternext is een initiatief om de zichtbaarheid van bedrijven te vergroten en ze te helpen groeien."

"Dat willen we bereiken door een meer integrale aanpak, door het proces van de toegang tot kapitaal te vereenvoudigen. Het is een ecosysteem-aanpak", licht Vermaas toe.

EnterNext richt zich op bedrijven met een marktkapitalisatie tot een miljard euro, het zogenoemde B- en C-segment op de vier Euronext-beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon.

"De beurs werd vooral gezien als de partner van met name grotere bedrijven. Dat beeld proberen we langzaam te veranderen", aldus Vermaas.

NUzakelijk doet als mediapartner uitgebreid verslag van de Week van de Ondernemer.