Het in dienst nemen van 55-plussers en Wajongers biedt werkgevers verschillende voordelen.

Dat zegt algemeen directeur van UWV Werkbedrijf André Timmermans tegenover NUzakelijk.nl.

"Bij het onderbrengen van 55-plussers en Wajongers is het mkb een belangrijke samenwerkingspartner voor ons", aldus Timmermans.

Timmermans wijst op de financiële voordelen die het in dienst nemen van mensen "met een afstand tot de arbeidsmarkt" biedt. Daarnaast worden risico's voor de werkgever ingeperkt. 

De werkgever krijgt een zogenoemde mobiliteitsbonus: korting op premies die afgedragen moeten worden aan de Belastingdienst. Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van een proefplaatsing.

"55-plussers hebben veel kwaliteiten", aldus Timmermans. "Ze zijn vaak loyaal, flexibel, meer bereid iets anders te gaan doen en afstanden te overbruggen. Bovendien beschikken ze over veel werk- en levenservaring."

Ook uitzendbureaus worden betrokken bij de missie van UWV om moeilijk te plaatsen mensen weer aan de slag te helpen.

Toename

"Het aantal werkloze 55-plussers is in een jaar tijd met 31 procent toegenomen. Er is momenteel natuurlijk een groot aanbod van goed personeel. Als 55-plussers al een reactie krijgen op hun sollicitaties is het vaak een afwijzing", signaleert Timmermans.

Met behulp van het 55-plusproject ondersteunt UWV oudere werklozen bij het vinden van een baan. Zij leren met behulp van netwerktraining om zichzelf te verkopen en om de vacaturestelling voor te zijn.

Daarnaast worden zij geholpen met het solliciteren via sociale media en vacaturesites. "Ook zijn er scholingsvouchers voor 55-plussers, waarmee zij een vergoeding van maximaal 750 euro kunnen krijgen voor een opleiding", vertelt Timmermans.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers tot 2026 honderdduizend extra banen genereren voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon bij elkaar kunnen verdienen.

"Hoewel 33 procent van de werkgevers wel een Wajonger in dienst wil nemen, heeft slechts 5 procent dat ook daadwerkelijk", aldus Timmermans.

Meer voorlichting moet dit gat deels dichten, denkt Timmermans. "Bedrijven gaan zo inzien dat ze slim ondernemen als ze de expertise van Wajongers inzetten."

Loondispensatie

Voor een werkgever is het in dienst nemen van een Wajonger financieel aantrekkelijk door loondispensatie. "Het verschil tussen de loonwaarde en de productiewaarde wordt bijgelegd."

Het loon van de Wajonger, die soms minder aankan dan andere werknemers, wordt door UWV aangevuld tot het inkomen dat deze ontving voordat hij aan de slag ging.

Vorig jaar heeft UWV zo'n 6.500 Wajongers aan een baan geholpen, richting 2015 moeten dat er 10.000 zijn. "Dat moet lukken als de arbeidsmarkt aantrekt", verwacht Timmermans.

"We zijn bezig alle Wajongers die kunnen werken in kaart te brengen." Dat doet de organisatie op haar vacaturesite Werk.nl, waar cv's van Wajongers te vinden zijn. Werkgevers kunnen bij UWV bovendien terecht voor adviezen en ondersteuning.

André Timmermans is een van de sprekers tijdens de Week van de Ondernemer, waarvan NUzakelijk als mediapartner uitgebreid verslag doet