Potentiële starters zijn ontevreden met de woningmarkt. Van de jongeren die nu nog huren of bij hun ouders wonen, is slechts 15 procent tevreden met de woonsituatie. 

Van de mensen die wel een koopwoning hebben is twee derde gelukkig met hun huis, blijkt maandag uit de woonindex van ING.

De ontevredenheid wordt met name veroorzaakt door het idee dat het een moeilijke periode is om een woning te kopen.

Volgens de potentiële starters is het de afgelopen tien jaar nog niet zo ongunstig geweest om een woning te kopen als nu. Van de starters die huren zou drie kwart liever een huis kopen.