Mag een verhuurder een huurverhoging doorrekenen als de woning wordt gerenoveerd? Krijg je een vergoeding als je moet verhuizen? NU.nl vraagt aan experts wat je rechten zijn wanneer je woning wordt verbouwd.

Renovatie gaat over alles wat wordt verbeterd aan een woning, zoals het plaatsen van een ligbad, luxere keuken of dubbelglas. Dat wordt nog al eens verward met onderhoud: het vervangen, repareren of in staat houden van onderdelen in een woning. Volgens advocaat huurrecht Marcel van Wezel is het niet altijd duidelijk of iets onder onderhoud of renovatie valt: "In de praktijk zie je vaak een combinatie van beide, waardoor het niet altijd duidelijk is wie wat betaalt."

Dagelijks onderhoud, zoals een nieuwe wc-bril, komt voor rekening van de huurder. Renovatie wordt betaald door de verhuurder, maar dan kun je wel rekenen op huurverhoging, zegt Van Wezel: "De kosten mogen worden doorberekend in een maandelijkse huurprijsverhoging. Omdat renovatie in 95 procent van de gevallen ook verduurzaming is, bespaar je dan wel kosten op je energierekening."

De Huurcommissie bepaalt hoe hoog een huurverhoging na renovatie maximaal mag worden. Dit moet altijd in redelijke verhouding staan met de gemaakte kosten van de verhuurder.

Verhuurders kunnen renovatie niet afdwingen

Het belangrijkste recht bij renovatie is je instemmingsrecht: het recht om als huurder wel of geen toestemming te verlenen aan de verhuurder. Het is van toepassing op alle beslissingen die een verhuurder wil maken. Keukenuitbreiding, zonnepanelen op het dak of het doorvoeren van een huurverhoging: daar heb je als huurder dus inspraak in. Ook als je vindt dat je woning helemaal niet gerenoveerd hoeft te worden kun je gebruikmaken van je instemmingsrecht.

Woon je in een complex, dan moet 70 procent van de huurders het eens zijn met de beslissing van de verhuurder, vertelt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. "Als dat het geval is, wordt de beslissing van de verhuurder meestal doorgevoerd. Als je het niet eens bent met de meerderheid of wanneer je een individueel huurder bent, kun je naar de rechter stappen."
"Vaak is het wel zo dat die 70 procent instemming door rechters als een redelijk argument wordt gezien" vult huurrecht advocaat Marcel van Wezel aan.

De verhuurder kan dus niet zomaar een verbetering aan de woning afdwingen, maar moet altijd met jou als huurder rond de tafel. Trip: "Voor een verhuurder is het daarom belangrijk om jou als huurder te overtuigen van zijn keuze. Naast dat hij zijn eigen idee voorstelt moet hij ook meerdere voorstellen doen zodat jij een keus hebt."

“Je krijgt pas vervangende woonruimte als er sprake is van een 'kamperen-in-eigen-huis'-situatie.”
Marcel Trip, Woonbond

Als de badkamer wordt gerenoveerd, ga je dan douchen bij je buurvrouw of heb je recht op vervangende woonruimte? Volgens Trip hangt dat af van de staat van de woning. "Er wordt pas een vervangende woonruimte aangeboden als de renovatie een 'kamperen-in-eigen-huis'-situatie creëert, bijvoorbeeld als je muren open liggen."

Verhuiskostenvergoeding wordt niet altijd meer uitgekeerd

Zaken die daarin worden meegenomen, kunnen de hoeveelheid stof, het wel of niet verwijderen van asbest en geluidsoverlast zijn. Maar ook hoe lang de renovatie duurt en of je overlast hebt van slechts één ding of van meerdere dingen tegelijkertijd. Volgens Van Wezel hoef je je geen zorgen te maken: "Woningcorporaties bieden eigenlijk altijd woonruimte aan als je voor meerdere weken geen gebruik kan maken van dagelijkse voorzieningen zoals de badkamer, keuken of het toilet."

In sommige gevallen ben je door renovatie zelfs noodgedwongen om te verhuizen, bijvoorbeeld wanneer je huis helemaal op en dus gesloopt moet worden. Je hebt dan recht op een verhuiskostenvergoeding. Sinds februari 2022 is de vergoeding verhoogd naar 6505 euro. Volgens Van Wezel keuren veel rechters goed dat het bedrag niet wordt uitgekeerd: "Het is soms moeilijk vast te stellen of er sprake is van noodzakelijke verhuizing."