Nederland heeft sinds het begin van dit jaar weer een minister voor Volkshuisvesting, in de persoon van Hugo de Jonge. Vooral de laatste weken heeft het kabinet veel plannen aangekondigd die te maken hebben met wonen, het verduurzamen van huizen en huurprijzen. We zetten ze op een rij.

1. Huren gaan voor veel huizen omlaag

Misschien wel het meest ingrijpende besluit van Hugo de Jonge is dat de huren van huizen in de vrije sector omlaag moeten. Om dat af te dwingen, kondigde het kabinet onlangs aan dat het puntensysteem wordt doorgetrokken naar 232 punten.

Met dat puntensysteem ligt de huurprijs vast aan de hand van kenmerken van de woning. Het komt erop neer dat de huren tot 1250 euro beschermd worden en dat de verhuurder ook bij appartementen die nu nog 1500 euro in de maand kosten, naar een lagere prijs moeten. De uitwerking van de plannen is er nog niet, maar waarschijnlijk geldt de huurverlaging niet voor zittende huurders, maar alleen bij een verhuizing en dus een nieuw huurcontract. Je kunt nu al bij de Huurcommissie een huurprijscheck doen om te zien hoeveel punten jouw woning heeft en welke huurprijs daar bij hoort. Als je te veel betaalt, mag je bezwaar maken.

2. Vanaf 2026: cv-ketel vervangen? Verplicht aan de hybride warmtepomp

De maatregel die vanaf 2026 de hybride warmtepomp verplicht, betekent dat huiseigenaren een hybride pomp moeten installeren als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Voor woningen die niet geschikt zijn, is een elektrische warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet ook een optie.

Volgens klimaatminister Rob Jetten worden installateurs opgeleid die bijvoorbeeld nu nog alleen cv-ketels installeren. De verwachting is dat subsidies de aanschaf aantrekkelijk houden. Een hybride warmtepomp kost nu zo'n 5.000 euro en je krijgt zo'n 1500 euro subsidie. Er zijn al verschillende manieren om de warmtepomp te financieren als je zelf het geld niet hebt.

Daarnaast wil Hugo de Jonge verhuurders aanpakken die niet genoeg investeren in het verduurzamen van hun woningen. Als de huizen in 2030 niet goed genoeg geïsoleerd zijn, krijgt de eigenaar te maken met een verhuurverbod.

3. Huishoudens met zonnepanelen kunnen langer salderen

Het is momenteel zeer aantrekkelijk om zonnepanelen te hebben vanwege de hoge stroomprijs. In Nederland wordt de teruglevering aan het stroomnet gesubsidieerd doordat je de opbrengst weg mag strepen op de eindafrekening. Door dit 'salderen' kunnen huishoudens veel geld besparen en de regeling wordt pas vanaf 2025 versoberd. Eigenlijk zou de subsidie al komend jaar worden afgebouwd.

Bijna één op de vier huishoudens heeft al zonnepanelen en momenteel lopen de wachttijden hard op als je ze voor je eigen huis wilt hebben. Nadeel is dat het stroomnet bij piekopbrengsten het niet meer aan kan. Door het salderen af te bouwen, hoopt het kabinet dat de markt voor thuisbatterijen een boost krijgt omdat opslaan dan kan lonen.

Het blijft nog twee jaar financieel zeer aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen.

Het blijft nog twee jaar financieel zeer aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen.
Het blijft nog twee jaar financieel zeer aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen.
Foto: ANP

4. Kabinet wil voor daklozen een woning regelen

Als het aan de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Carola Schouten (Armoedebeleid) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) ligt, moet er meer focus komen op het regelen van een woonplek voor daklozen dan op het bieden van opvang.

Op 1 januari 2021 telde Nederland volgens het CBS 32.000 dakloze mensen. Een jaar eerder waren dat er ruim 36.000, waarmee de jarenlange stijging sinds de eerste tellingen in 2009 was gestopt. Volgens Van Ooijen moet er fundamenteel anders worden gekeken naar het oplossen van dakloosheid, zodat de mensen om wie het gaat een plek krijgen waar ze echt kunnen herstellen.

5. Vooral sociale huur en betaalbare koopwoningen bouwen

Het is voorlopig nog slechts een wens, maar Hugo de Jonge is vastbesloten er harde afspraken van te maken: het aandeel sociale huur moet van 26 naar 30 procent. Dat betekent dat nieuwbouw vaker uit sociale huur moet bestaan, zo zegt hij onder meer in een interview met Trouw. Het geldt ook voor gemeenten die nu nog nauwelijks sociale huur hebben.

In het coalitieakkoord staat dat starters subsidie krijgen bij de aankoop van een nieuwbouwhuis en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is die plannen aan het uitwerken. De Nederlandsche Bank heeft alvast stevige kritiek omdat het de huizenprijzen verder zou opdrijven.

De plannen hierboven en nog veel meer ontwikkelingen worden sinds kort bijgehouden op een nieuwe website: Volkshuisvesting Nederland.