Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar weer sterk afgenomen. Dat is een trend die zich al jaren voordoet. Waar komt dat door?

De politie kreeg vorig jaar ongeveer 23.500 meldingen van inbraak binnen. In 2020 ging het om ruim 30.000 meldingen. Deze daling is geen uitzondering. Al sinds 2012 neemt het aantal woninginbraken met rasse schreden af. Toen registreerde de politie nog 8.440 personen als verdachte. Afgelopen jaar waren dat er volgens het CBS 2.110, een daling van 75 procent.

"Dat is heel positief nieuws", vertelt Jesper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit. "Los van het voor de hand liggende financiële leed, is er ook een psychische kant aan een inbraak. Als er dierbare eigendommen worden gestolen, kan dat voor het slachtoffer bijzonder impactvol zijn."

Bewoners treffen meer beveiligingsmaatregelen

Hoe het kan dat het aantal inbraken zo hard afneemt? Van der Kemp zegt dat burgers steeds meer maatregelen treffen om inbrekers buiten de deur te houden. "De belangrijkste oorzaak voor het dalende aantal aangiftes van woninginbraken lijkt betere beveiliging te zijn. Er zijn tal van wetenschappelijke studies over de hele wereld die aantonen dat een betere beveiliging ervoor zorgt dat de hoeveelheid inbraken daalt."

Beveiliging komt in alle soorten en maten. Camera's, sloten en alarmsystemen zijn uitstekende manieren om inbrekers buiten de deur te houden. "Maar we zien ook dat steeds meer mensen traceerbare apparaten in huis hebben", zegt Kemp. "Mobiele telefoons bijvoorbeeld kun je tegenwoordig gemakkelijk opsporen, waardoor diefstal riskanter wordt en inbrekers terughoudend worden."

“De politie heeft de afgelopen jaren veel campagnes gevoerd om mensen te behoeden voor inbraken.”
Sybren van der Velde, projectleider woninginbraak

Sybren van der Velde, landelijk projectleider Woninginbraak van de politie, verwijst ook naar het belang van beveiliging. Ook heeft het geholpen dat de politie de afgelopen jaren het publiek heeft voorgelicht hoe je je huis het best kunt beveiligen. "De politie heeft de afgelopen jaren veel campagnes gevoerd om mensen te behoeden voor inbraken", zegt Van der Velde. "Op maakhetzeniettemakkelijk.nl staat een aantal praktische tips. Zo op het eerste oog lijken de tips wat laagdrempelig en simpel, maar toch komt het vaak genoeg voor dat deze maatregelen niet worden toegepast."

Tips van de politie

  • Laat een lichtje aan, doe ramen dicht en draai deuren op slot
  • Gebruik door het PKVW goedgekeurd hang- en sluitwerk
  • Doe ook het tuinhek en de schuur op slot

Op de vraag of deze daling niet verklaard kan worden doordat gedupeerden minder bereid zijn om aangifte te doen, reageert Van der Kemp vrij stellig. "Dat is niet waarschijnlijk. Een aangifte kan verzekeringstechnisch van belang zijn." Het ligt volgens hem niet voor de hand dat burgers het nalaten hun verzekeraar in te schakelen.

Van der Velde denkt dat de coronamaatregelen ook een grote rol hebben gespeeld. "Tijdens de lockdowns werkten veel mensen thuis. Voor inbrekers is de aanwezigheid van bewoners afschrikwekkend. De avondklok had ook een negatief effect op het aantal inbraken", zegt Van der Velde. "Nu de maatregelen zijn opgeheven zien we de hoeveelheid woninginbraken weer stijgen."

Of de inbrekers zich op andere criminele activiteiten zijn gaan richten, is volgens de experts moeilijk te zeggen. Van der Velde is voorzichtig met de conclusie dat de traditionele criminaliteit is verhuisd naar de digitale variant. "We zien dat cybercriminaliteit is toegenomen. Een snelle scan van aangehouden verdachten van cybercriminaliteit leert dat hier ook personen tussen zitten die eerder voor woninginbraken zijn aangehouden. Maar het is nog niet aangetoond dat woninginbrekers zich in groten getale zijn gaan bezighouden met cybercriminaliteit."