De verhoging van de huren voor woningen in de sociale en vrije sector zijn gekoppeld aan de inflatie. Nu de inflatie naar meer dan 5 procent stijgt, maakt de Woonbond zich zorgen over de ruimte die dat verhuurders biedt hun huren te verhogen.

Stijn Jansen woont in een appartement in Nijmegen van 1.100 euro in de maand. "Als de huur met 4 of 5 procent mag stijgen, dan doet de verhuurder dat meestal ook. Dat scheelt zo 50 euro in de maand. Ik houd mijn hart vast voor iedereen die in dezelfde situatie zit als ik."

Hoeveel procent de huur precies omhoog mag, moet nog blijken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat jaarlijks vast en zegt in een reactie de cijfers nog te bestuderen. Wel is het zo dat de huren afhankelijk zijn van een jaarlijks gemiddelde van de inflatie. Het ligt dus niet voor de hand dat de 5,6 procent van november het uitgangspunt wordt, maar de inflatie wordt wel fors hoger dan vorig jaar (1,4 procent).

Dan is er nog een verschil tussen sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. Bij sociale huurwoningen, waarvan de huurprijs gereguleerd is volgens het puntensysteem, gold dit jaar bij wijze van uitzondering een huurbevriezing. Voor komend jaar is vooralsnog een huurverhoging van de inflatie plus 2,5 procent toegestaan. Stel dat de inflatie voor 2021 3,5 procent is, dan mag vanaf 1 juli 2022 de huur met 6 procent omhoog.

“Voor een deel van de huurders komt de hoge huurprijs boven op de duurdere boodschappen en energierekening die voor de hoge inflatie hebben gezorgd.”
Marcel Trip, Woonbond

Woningcorporaties mogen huur niet hoger laten stijgen dan inflatie

Een uitzondering daarop vormen de huurhuizen die in bezit zijn van woningcorporaties. Daarvoor bestaat een huursombeperking. Dat wil zeggen dat de huurprijzen van sociale huurwoningen gemiddeld niet hoger mogen stijgen dan de inflatie.

Die grens ligt met een hogere inflatie dus wel hoger, maar het is de vraag of corporaties dat gaan doorvoeren. Koepelorganisatie Aedes laat aan NU.nl weten nog in gesprek te zijn hierover, maar dat corporaties daar in principe zelfstandig over mogen beslissen.

Voor de vrije sector, met huurprijzen die niet zijn gereguleerd en alleen staan vastgelegd in de contracten tussen verhuurder en huurder, geldt sinds vorig jaar een wettelijk maximum van inflatie plus 1 procent. Bij een inflatie van 3,5 procent (schatting) zouden de huren per 1 juli dus 4,5 procent omhoog mogen.

SP wil invloed inflatie op huurprijzen aankaarten in Tweede Kamer

De Woonbond zegt bezorgd te zijn over wat dit voor huurders betekent. "Voor een deel van de huurders komt de hoge huurprijs boven op de duurdere boodschappen en energierekening die voor de hoge inflatie hebben gezorgd. Een grote groep komt zo meer en meer in het nauw", zegt woordvoerder Marcel Trip. "Er is beleidsruimte vanuit de politiek om van die koppeling met de inflatie af te wijken. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren."

Stijn Jansen probeert via Twitter aandacht te vragen voor het probleem. "Ik heb de indruk dat het politiek nog niet erg leeft. Het gaat wel veel over de inflatie, maar nog weinig over wat dit voor huurders betekent."

Bij de SP staat de kwestie wel degelijk op het vizier, stelt Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, die tijdens de belastingplannen van het demissionaire kabinet heeft geprobeerd de huren te bevriezen. Daar was geen politieke meerderheid voor. "Een meerderheid lijkt te kiezen voor een huurexplosie. Dat is een slechte keuze, want de kloof tussen huurders en kopers, die de inflatie niet terugzien in hun woonlasten, wordt zo alleen maar groter."

De SP gaat de komende weken opnieuw pleiten voor een huurbevriezing. "De huren zijn de laatste jaren al hard genoeg omhooggegaan", aldus Beckerman.

Inflatie: waarom prijsstijgingen niet per se slecht nieuws zijn
145
Inflatie: waarom prijsstijgingen niet per se slecht nieuws zijn