De Woonbond denkt dat duizenden huishoudens de huurtoeslag waar ze recht op hebben missen. Daarom roept de bond huurders op om te controleren of ze er recht op hebben. Hoe weet je eigenlijk of je recht hebt op huurtoeslag?

Door nieuwe regels hebben sinds vorig jaar 115.000 extra huishoudens recht op de toeslag. Volgens de Woonbond weet een deel van deze groep dat echter niet.

De inkomensgrenzen die het recht op de bijdrage bepalen zijn vanaf 2020 veranderd door een wetswijziging. De harde inkomensgrenzen, waarbij er helemaal geen recht op huurtoeslag is bij een inkomen boven een bepaald bedrag, zijn vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de toeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af.

1. Wie heeft er recht op huurtoeslag?

Zo'n 1,3 miljoen huurders hebben recht op huurtoeslag. Ze wonen in een zelfstandige, sociale huurwoning. Dat betekent dat hun woning bij de aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens zat. Nu is die grens 752 euro, maar vorige jaren was dat lager.

In 2020 is er geen harde inkomensgrens meer waarboven al het recht op huurtoeslag vervalt. In de praktijk betekent dit dat ook alleenstaanden met een inkomen boven 23.000 euro en stellen of gezinnen met een inkomen boven 31.000 euro huurtoeslag kunnen krijgen. Het vermogen (meestal spaarrekening) mag niet hoger zijn dan 31.340 euro.

2. Hoe hoog is de huurtoeslag en hoe wordt dat bepaald?

"Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op de toelage", zegt Woonbond-woordvoerder Marcel Trip.

Rekenvoorbeeld: als alleenstaande in een zelfstandige huurwoning met een maandelijkse kale huur van 700 euro en een inkomen van 20.000 euro bruto per jaar, ontvang je maandelijks 278 euro. Ben je met z'n tweeën in hetzelfde huis en is het gezamenlijke inkomen 30.000 euro per jaar, dan ontvang je nog maar 75 euro. Bij een gezamenlijk inkomen van 35.000 euro vervalt het recht op huurtoeslag.

3. Waar en wanneer moet je huurtoeslag aanvragen en ontvang je het?

Het aanvragen van de toeslag over 2020 kan tot 1 september. Daarom deed de Woonbond deze week een oproep om het nog snel uit te zoeken. Wil je voor nu huurtoeslag aanvragen? Dat kan bij de Belastingdienst. De huurtoeslag gaat in op de eerste dag van de maand. Sta je op de eerste dag van de maand nog niet ingeschreven bij de gemeente? Dan gaat de huurtoeslag pas de volgende maand in. De uitbetaling valt meestal uit rond de 20e van de maand.

4. Hoe zit dat bij studenten of andere huurders van kamers en studio's?

In de regel worden studenten en andere kamerhuurders uitgesloten en hebben ze géén recht op huurtoeslag. Alleen bewoners van een zelfstandige woonruimte hebben er recht op. Dat betekent dat een eigen toegangsdeur nodig is en er zijn nog een paar eisen:

  • een eigen woon(slaap)kamer
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt (gas of elektrisch) voor een kooktoestel
  • een eigen toilet met waterspoeling

Er zijn echter ook wat uitzonderingen. Huur je een etage in een woning, deel je de voordeur, de gang, het trappenhuis of de lift met andere bewoners? Dan ziet de Belastingdienst het toch ook als zelfstandige woonruimte.

5. Gaat het wel eens fout met de huurtoeslagen en wat gebeurt er dan?

Ja, er gaat wel eens iets mis. Als je te veel huurtoeslag hebt ontvangen, probeert de Belastingdienst het eerst te verrekenen met resterende uitbetalingen. Anders krijg je een acceptgiro die je binnen zes weken moet betalen. Er zijn betalingsregelingen als het niet lukt en als je het er niet meer eens bent, kun je een bezwaarschrift indienen.

Onlangs bleek dat de Belastingdienst te streng was voor huurders die vanwege hun hoge huur geen toeslag meer konden krijgen. Mede dankzij inzet van de Woonbond kan dat nu wel weer als er sprake is van 'verworven recht'.

Mensen die tussen 2012 en 2016 huurtoeslag moesten terugbetalen, zijn mogelijk net als slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerd, zo heeft de Belastingdienst in maart laten weten. De Woonbond heeft een meldpunt geopend waar mensen die denken dat ze gedupeerd zijn, zich kunnen melden.

Gedupeerden met acute problemen, bijvoorbeeld mensen die de huur niet meer kunnen betalen, mogen zich ook al melden bij de Belastingdienst, bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag via 0800-2 358 358.