Nederlandse schuren, garages en uitbouwtjes hebben ruimte voor zeker 21 miljoen vierkante meter aan groene daken op zo'n twee miljoen plekken. Dat blijkt uit een inventarisatie door Readar in opdracht van Natuur & Milieu en Het Groene Loket.

Readar bracht op basis van luchtfoto's in kaart hoeveel grijze daken Nederland nog heeft. Daarbij keek het bedrijf naar daken tot 20 vierkante meter. Daken van deze omvang kunnen door particulieren zelf gemakkelijk van een tapijt met sedumplanten worden voorzien. Dat stellen de natuurorganisaties, die deze zomer een campagne zijn gestart.

Begroeide daken houden regenwater vast, waardoor overstort van het riool wordt voorkomen. Ook maken ze de omgeving groener, dragen bij aan de biodiversiteit, houden gebouwen in de zomer koeler én dempen geluid.

Langzaamaan wordt in Nederland de waarde van een groen dak ingezien, aldus Kees Hendriks, groendakexpert van Wageningen University & Research, eerder tegen NU.nl. Steden worden dan ook steeds heter: in grote steden als Amsterdam en Utrecht is het in de zomer zo'n 7 graden warmer dan in buitengebieden. Bovendien zijn buien intenser, waardoor wateroverlast vaker voorkomt.

Groene daken fungeren bij hevige regenval als een spons. Daarbij houden de substraatlaag, oftewel de onderlaag van het groene dak, en de plantwortels het water vast. Mede daarom zijn er steeds meer gemeenten en andere overheden die bewoners subsidie verstrekken voor het aanleggen van een sedumdak.

Groene daken hebben veel voordelen ten opzichte van de grijze laag betumen dakbedekking op de foto boven dit artikel.

Groene daken hebben veel voordelen ten opzichte van de grijze laag betumen dakbedekking op de foto boven dit artikel.
Groene daken hebben veel voordelen ten opzichte van de grijze laag betumen dakbedekking op de foto boven dit artikel.
Foto: Getty Images

Subsidies verschillen per gemeente

De hoogte van het subsidiebedrag verschilt. Nijmegen vergoedt bijvoorbeeld de helft van de kosten en geeft een bonus van 200 euro als je de regenpijp afkoppelt. Gouda geeft tot 10.000 euro subsidie: 20 euro per vierkante meter voor een groen dak en 30 euro voor een groen-blauw dak, dat extra water kan bergen. Inwoners van Gouda kunnen bovendien bij het waterschap aankloppen voor financiële steun.

Milieu Centraal heeft een Groenesubsidiewijzer, die toont in welke gemeente subsidies gelden.

Voordelen van een groen dak of sedumdak

  • De luchtkwaliteit verbetert
  • Voldoende groene daken kunnen de hitte in de stad met een paar graden terugbrengen
  • Temperatuurschommelingen zijn minder groot, waardoor de levensduur van een dak kan verdubbelen
  • Planten en bloemen houden insecten in leven
  • Het huis is beter geïsoleerd tegen warmte en kou. De energierekening kan omlaag
  • De vegetatielaag dempt geluiden
  • Het riool wordt ontlast

Groen dak heeft weinig onderhoud nodig

De aanlegkosten variëren volgens Milieu Centraal van 30 euro per vierkante meter voor een sedumdak tot 120 euro per vierkante meter voor een intensief begroeide daktuin.

Een sedumdak heeft weinig onderhoud nodig. Eenmaal per jaar moet je de afvoer controleren en plantenresten weghalen als dat nodig is. Onkruid kun je weghalen om te voorkomen dat wortels de dakbedekking aantasten.

Bij nieuwbouwhuizen kan al direct rekening worden gehouden met een groen dak. Bij bestaande huizen is het verstandig om een professional te laten onderzoeken of het dak geschikt is en de constructie het houdt.

Een kwaliteitskeurmerk voor groenprofessionals is het GroenKeur. Stichting Bouw Research (SBR) heeft een richtlijn ontworpen voor groene daken om foutieve constructies te voorkomen.

Tilburg heeft het grootste 'vergroeningspotentieel'

Readar maakte per gemeente een inventarisatie van het aantal daken dat van grijs naar groen kan gaan. In de gemeentes Tilburg (481.000 m2), Eindhoven (476.000 m2), Enschede (321.000 m2), Breda (318.000 m2) en Rotterdam (312.000 m2) is het 'vergroeningspotentieel' het grootst. Van die steden verstrekt alleen Enschede geen subsidie.

Dit voorjaar lanceerde Natuur & Milieu samen met banken, bouwers, wetenschappers en natuurorganisaties het manifest Bouwen voor Natuur. Daarin riepen zij de politieke partijen die een regeerakkoord smeden op maatregelen zoals de aanleg van een groen dak verplicht te stellen bij ieder nieuwbouwproject.