Als de formatieonderhandelingen eenmaal beginnen, moet het isoleren van woningen wat betreft huizenbezitters hoog op de agenda staan. Twee derde van de huiseigenaren vindt dat de nieuwe regering meer financiële steun moet geven, blijkt uit een enquête van I&O Research onder vijftienhonderd woningeigenaren, in opdracht van Natuur & Milieu.

Het onderzoek is representatief voor Nederlandse huizenbezitters. 81 procent van de woningeigenaren met een niet-geïsoleerde woning overweegt wél te isoleren als de overheid de subsidie voor isoleren verhoogt.

Tot 1 januari werden alleen twee isolerende maatregelen tegelijk voor 20 procent vergoed. Sinds dit jaar geldt die subsidie ook voor een tweede maatregel naast aanschaf van een (hybride) warmtepomp, waarmee de mogelijkheden tot de zogenoemde ISDE-subsidie dus al iets zijn uitgebreid.

"Drie kwart van alle huizen is niet of slecht geïsoleerd. Dan moet je constateren: Nederland heeft te maken met een forse isolatieachterstand. Dit onderzoek laat heel duidelijk zien: mensen wíllen wel aan de slag met verduurzaming van hun huis, maar de kosten blijken een belangrijke reden om het niet te doen", zegt Rob van Tilburg, directeur Programma's Natuur & Milieu.

1,5 miljoen huizen al in 2030 van het gas

Alle Nederlandse gemeenten moeten later dit jaar met een plan komen voor het gasvrij maken van woningen. In die plannen staan welke alternatieve manieren van verwarmen nodig zijn voor elke wijk.

Duidelijk is al dat de eerste stap moet zijn om huizen beter te isoleren, zoals ook satirisch programmamaker Arjen Lubach scherp liet zien in een item waarin hij de focus om woningen gasloos te maken bekritiseerde. In 2030 moeten al anderhalf miljoen huizen van het gas zijn, zo staat in het klimaatakkoord. In 2050 moet heel Nederland CO2-neutraal zijn.

"Met het isolatiebeleid van de afgelopen jaren lukt het niet om mensen over de streep te trekken. Daarom onze oproep aan het nieuwe kabinet: geef gas op isolatie in het regeerakkoord", aldus Rob van Tilburg.

"Isoleren is absoluut de eerste stap richting gasloos wonen", zegt Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "Ik snap dat mensen opzien tegen de kosten. Ons advies is om te beginnen met de onderdelen van een huis die nog niet geïsoleerd zijn. Dat is vaak al zo gunstig, dat het direct effect heeft op wooncomfort en energiekosten. Daar is de subsidie niet eens voor nodig. Zeker in huizen die nog geen spouwmuur- en vloerisolatie hebben, is veel winst te behalen."

Isoleerders hebben vaker een modaal of een bovengemiddeld inkomen

Uit de enquête van I&O Research blijkt dat de overgrote meerderheid van woningeigenaren met een niet-geïsoleerde woning de huidige subsidie ruimschoots onvoldoende vindt. Bij een vergoeding van 60 procent van de kosten, overweegt deze groep wél te isoleren. Van de huizenbezitters die recent hebben geïsoleerd, heeft slechts 21 procent gebruik gemaakt van de bestaande subsidiepotten.

Redenen voor het beperkte gebruik: niet voldoen aan voorwaarden van subsidieregeling (45 procent) of niet af weten van de subsidies (22 procent). Uit de cijfers blijkt: isoleerders hebben vaker dan niet-isoleerders een modaal of een bovengemiddeld inkomen. Niet-isoleerders hebben vaker een beneden modaal inkomen.

De Tweede Kamer riep het kabinet afgelopen najaar op om een nationaal isolatieprogramma op te stellen om het isolatietempo in Nederland te verhogen. Natuur & Milieu pleit samen met andere organisaties voor een voucher van 2.000 euro per huishouden, zodat jaarlijks meer dan 100.000 huizen geïsoleerd kunnen worden.

Ook woningcorporaties verwachten hulp van de overheid om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Volgens een woordvoerder van koepel Aedes is het afschaffen van de verhuurdersheffing, een belasting op sociale huurhuizen van zo'n 1,7 miljard euro per jaar, het meest effectieve middel om die steun te geven.