Hypotheekaanbieders zijn vaak nog te onduidelijk over de risico-opslagen voor de rente van een hypotheek. Zo passen maar een paar organisaties de risico-opslag automatisch aan wanneer klanten in een andere risicoklasse terecht komen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) concludeert dat aanbieders te weinig in het belang van hun klanten handelen. De toezichthouder vindt dat aanbieders de lagere risico-opslagen automatisch moeten doorvoeren. 

Sommige aanbieders passen de risico-opslag wel aan wanneer klanten hiertoe een verzoek indienen. Maar volgens de AFM gaat dit in tegen een gelijke behandeling van klanten, "omdat dit resulteert in een voorkeursbehandeling van proactieve klanten".

De AFM vindt dat aanbieders proactiever kunnen zijn door klanten te wijzen op de mogelijkheden om de opslag aan te passen. Zo kunnen de aanbieders bijvoorbeeld aan de klant vertellen hoeveel ze nog moeten aflossen om in een lagere klasse te komen.