Wie een flinke studieschuld heeft opgebouwd, komt vaak niet of nauwelijks in aanmerking voor een hypotheek. Daarvoor waarschuwt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ''Lenen in het 'sociale’ leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning.''

Dat studieschuld van grote invloed is op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek, blijkt uit een inventarisatie onder de vijf grootste Nederlandse hypotheekverstrekkers. Hoewel de regels zijn versoepeld sinds de invoering van het sociaal leenstelsel, is daar volgens het ISO bij hypotheekverstrekkers weinig van te merken.

Bij een bruto jaarinkomen van 40.000 euro en een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro wordt de maximaal af te sluiten hypotheek verlaagd met zo'n 25.000 (nieuwe stelsel) tot 40.000 euro (oude stelsel).

"Dit forse verschil zorgt er in veel gevallen voor dat starters geen woning kunnen kopen. Daarnaast kan een studieschuld ondanks het extra aflossen van de schuld nog tientallen jaren meespelen bij het afsluiten van een hypotheek", bevestigt een woordvoerster van ABN AMRO.

'De consequenties van het lenen worden verzwegen'

"Aan de vooravond van het nieuwe collegejaar zal de minister open kaart moeten spelen met studenten. Lenen in het sociale leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning'', aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink.

"DUO faalt in het vervullen van haar basistaak als zij de consequenties van lenen verzwijgt. Als je 200 euro leent van een vriend, dan bespreek je de voorwaarden en consequenties ook." DUO regelt studiefinanciering voor studenten en scholieren en de inkomens van leraren.