Honderd nieuw op te leveren woningen in Amsterdam gaan dit jaar naar jonge, startende leraren die lesgeven op een basisschool of middelbare school in de stad, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het gaat om een proef. Daaruit moet blijken of het met voorrang toewijzen van woningen leidt tot het aantrekken of behouden van leraren.

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort, waarbij het voor jonge leraren in de hoofdstad extra moeilijk is om aan betaalbare woonruimte te komen. Daarom kiezen ze vaker voor een baan elders.

Aan de proef werken vijf Amsterdamse woningcorporaties mee. De leraren, die tussen 18 en 27 jaar oud moeten zijn en niet meer mogen verdienen dan ruim 36.000 euro bruto, krijgen een woning in nieuwe wooncomplexen voor jongeren en statushouders.

De jonge docenten mogen daar vijf jaar blijven wonen. Daarna zijn ze lang genoeg ingeschreven of verdienen ze inmiddels voldoende om door te stromen naar middeldure huur.