Woningcorporaties zijn het niet eens met de leidende rol die hen wordt toebedeeld bij het aardgasvrij maken van woningen. Koepelorganisatie Aedes stelt dat er te weinig geld is om bij grote hoeveelheden woningen snel de transitie te maken.

"We hebben in beeld hoe we het voor ruim twee miljoen huurwoningen aan kunnen pakken. We willen graag aan de slag, maar er is wel meer dan 100 miljard euro voor nodig", aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in een persbericht.

De organisatie heeft berekend dat er 108 miljard euro voor nodig is om tot 2050 alle woningen CO2-neutraal te maken. "Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector echter niet haalbaar", stelt Aedes.

Belastingdruk

Op dit moment zou de belastingdruk op woningcorporaties te hoog zijn om woningen beter te isoleren en van alternatieve energiebronnen te voorzien. Dat zou ten koste gaan van de investeringen in nieuwbouw en de lage huurbedragen.

"Wij gaan niet via de portemonnee van de mensen met de laagste inkomens de woningen verduurzamen", aldus Norder tegen het Financieele Dagblad (FD).

Voortouw

De corporatiekoepel reageert volgens het FD op een uitspraak die Diederik Samsom afgelopen week deed tijdens onderhandelingen over het klimaatakkoord. De voormalige politicus leidt de Sectortafel Gebouwde Omgeving, en zei dat woningbouwverenigingen het voortouw in de energietransitie moeten nemen "als we graag meters willen maken".

Volgens Norder is de uitspraak van Samsom voorbarig: "De besprekingen hierover zijn nog niet afgerond."