De Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet een omslag ontstaan in het vertrouwen in de woningmarkt. Een indicator van de belangenvereniging is nu nog positief, maar daalt al een tijdje.

Dit meldt VEH woensdag. Eind mei stond de zogeheten Eigen Huis Marktindicator op een stand van 104 punten. Een jaar geleden stond het consumentenvertrouwen nog bijna 10 punten hoger.

Een stand boven 100 punten betekent dat een meerderheid van de ondervraagden in het onderzoek positief is. Bij een stand van onder 100 punten is de meerderheid negatief gestemd.

Volgens VEH liggen twee ontwikkelingen ten grondslag aan het gedaalde vertrouwen. Zo'n 62 procent van de Nederlanders vindt koopwoningen te duur worden. Verder ziet de helft van de geënquêteerden dat er nauwelijks nog aanbod is van woningen.

Steeds meer Nederlanders vindt de marktomstandigheden om een huis te kopen ook ongunstig. In mei beoordeelde 34 procent van de ondervraagden de markt als "ongunstig". Dit is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Een kwart van de Nederlanders vindt de omstandigheden wel gunstig.

Verdere prijsstijgingen

De belangenclub maakt de vergelijking met 2012, toen net zoveel mensen de omstandigheden op de markt voor koopwoningen zagen verslechteren. Maar, merkt VEH op, toen daalden de prijzen van koopwoningen ook, terwijl de prijzen nu flink stijgen.

In 2012 sprak 60 procent van de ondervraagden de verwachting uit dat de huizenprijzen verder zullen stijgen. Nu staat dat percentage op 80 procent.