Een verbod op asbesthoudende daken per 2024 is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) haalbaar. Ook zou het meer duidelijkheid bieden dan de huidige wetgeving.

Dat stelt de staatssecretaris woensdag in een nota aan de Tweede Kamer, waarin ze antwoord geeft op vragen over het voorgenomen verbod.

De huidige wet verplicht eigenaren hun panden dermate goed te onderhouden dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De staatssecretaris stelt dat dit gevaar echter groter is dan over het algemeen wordt aangenomen. Al na vijftien tot twintig jaar komen veel schadelijke asbestvezels vrij, maar ook bij incidenten zoals brand.

De keus om alle asbestdaken vanaf hetzelfde jaar te verbieden, is gemaakt om hoge kosten en willekeur te voorkomen, stelt Van Veldhoven. "Per gebouw vaststellen dat een asbestdak een risico vormt, is niet uitvoerbaar in de praktijk."

Geen compensatie

Eigenaren krijgen geen geldelijke compensatie voor de verwijdering van het materiaal. Ze wijst erop dat asbestproducten al sinds 1993 verboden zijn en dat daken met asbest de waarde van een gebouw verminderen. Ook zijn er volgens Van Veldhoven voldoende goedkope alternatieven voorhanden waardoor de vervanging betaalbaar is.

Volgens nieuwsplatform Amweb voorzien deskundigen praktische problemen en twijfelen ze of een verbod nodig is. Banken zouden positiever zijn, omdat ze verwachten dat asbestdaken de woningprijzen negatief beïnvloeden.