Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar opnieuw gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen met de laagste inkomens.

Dit blijkt dinsdag uit een enquête van Aedes onder 180 corporaties. De huurverhoging per 1 juli komt dit jaar voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan de inflatie.

Twee derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing.

Corporaties blijven daarmee ruim onder de maximaal toegestane huurverhoging van 3,9 procent, zegt de vereniging van woningcorporaties.

Maximum

Vorig jaar bedroeg de huurverhoging voor deze inkomenscategorie 0,6 procent, de inflatie lag toen op 0,3 procent.

Woningcorporaties mogen de huren van huurders met een inkomen boven de 41.000 euro meer verhogen, tot een maximum van 5,4 procent.

Vier op de tien corporaties maakten hier gebruik van. De gemiddelde huurstijging bij deze huurders bedroeg 5,1 procent.

Betaalbaarheid

In de zogenoemde Woonagenda hebben corporaties betaalbaarheid vastgelegd als een van hun belangrijkste speerpunten.

In het Sociaal Huurakkoord spraken de corporaties met de Woonbond af de huren beperkt te verhogen. De stijging van dit jaar komt overeen met die afspraken.