Bewoners van een woontoren in Breda hebben hun gelijk gehaald in een zaak tegen energieleverancier ZON. Die heeft onredelijke kosten berekend voor het ter beschikking stellen van een collectieve afleverset, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt.

De bewoners van de woontoren Appel begonnen in april 2014 een procedure, omdat ZON hogere tarieven in rekening zou brengen dan de maximumprijs. Ze vielen onder meer over de kosten voor de afleverset, die warmte die via een collectieve installatie binnenkomt, over de verschillende huizen verdeelt.

De ACM heeft nu geoordeeld dat ZON te veel kosten heeft meegewogen bij het bepalen van het tarief. Zo rekende de leverancier ten onrechte de investeringskosten mee voor terreinleidingen, de warmwatertap van de woontoren en koudwaterinstallaties in de techniekruimtes.

Daardoor hebben de bewoners in de jaren 2014, 2015 en 2016 een te hoge energierekening gekregen. De ACM had hun klacht in een eerdere uitspraak verworpen, maar heeft dat nu teruggedraaid.

De autoriteit heeft ZON opgedragen om de tarieven op orde te brengen, op last van een maximale dwangsom van 200.000 euro. Het bedrijf heeft daar een maand de tijd voor.

Onduidelijk

"De warmtewet is op dit betreffende vlak onduidelijk", stelt CEO van ZON John Braakman in een reactie. "Onder andere over wat een redelijke prijs is voor de vergoeding van de warmtewisselaar. Met dit proces, dat we sinds 2014 bewust zijn aangegaan, wilden we de ACM uitlokken tot een oordeel. We zijn dan ook blij met de uitspraak en respecteren de huidige conclusie van de ACM."

"ZON maakt gebruik van innovatieve technologie. Deze innovatieve technologie is weliswaar veel duurzamer dan andere oplossingen, maar past nog niet altijd binnen de kaders van de warmtewet. We blijven hierover in gesprek met de ACM", stelt Braakman.