De groei in het aantal hypotheekaanvragen heeft zich in het eerste kwartaal van dit jaar verplaatst van de grote steden naar de middelgrote steden.

Starters op de woningmarkt geven bijvoorbeeld de voorkeur aan Vlaardingen of Midden-Delfland boven Rotterdam, stelt het Hypotheken Data Netwerk dinsdag in een rapport.

In het eerste kwartaal van 2018 werden 8,5 procent meer hypotheken aangevraagd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In totaal registreerde HDN 100.343 hypotheekaanvragen.

Wel is de stijging gedurende het eerste kwartaal afgevlakt. In januari werden 33 procent meer aanvragen gedaan, maar daarna werd een daling ingezet. Volgens de organisatie kan dat te maken hebben met de licht gestegen rente.

Het gemiddelde hypotheekbedrag kwam uit op 242.000 euro, een stijging van 5,3 procent. Huizenkopers nemen gemiddeld 90.000 euro aan eigen geld mee. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dat nog 23.000 euro minder.

Ongeveer de helft van de kopers sluit een (deels) aflossingsvrije hypotheek af. Starters die hiervoor kiezen, hebben een aflossingsvrij gedeelte van gemiddeld bijna 130.000 euro. Consumenten in de Randstad kiezen vaker voor een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek.

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. De organisatie registreert ruim vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland.