Huurders bouwen doorgaans minder nettovermogen op dan huishoudens met een koopwoning. Dit gaat ook op als de inkomens en de leeftijden vergelijkbaar zijn.

Er bestaan op het gebied van vermogen en schulden grote verschillen tussen huishoudens, benadrukt het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport.

Een 60-jarige met een doorsnee inkomen en een eigen huis heeft gemiddeld een nettovermogen van 600.000 euro. Bij een 60-jarige huurder met een vergelijkbaar inkomen ligt het bedrag op 300.000 euro. De bedragen zijn inclusief pensioenvermogen.

Weinig vermogen

Volgens het CPB heeft een grote groep huishoudens weinig financieel vermogen, oftewel direct beschikbare buffers. Dat geldt niet alleen voor huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen.

Dit is ook het geval bij sommige huishoudens met een hoog inkomen, veel overwaarde in de eigen woning en een hoog pensioenvermogen.

Zelfstandigen

Ook blijkt uit het onderzoek dat zelfstandigen meer vermogen opbouwen dan werknemers met vergelijkbare inkomens en leeftijden.

"Zelfstandigen hebben geen verplichte pensioenopbouw, het merendeel van de werknemers wel. Zelfstandigen blijken desondanks meer vermogen op te bouwen dan werknemers", aldus het CPB.

"Dit zit vooral in de eigen woning en in extra financieel vermogen. Zonder de pensioenverplichting kiezen de zelfstandige huishoudens voor vergelijkbare of zelfs hogere vermogensopbouw dan werknemers."

Minder verzekerd

Het CPB benadrukt wel dat zelfstandigen minder zijn verzekerd voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een deel van het opgebouwde vermogen kan dus nodig zijn voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen,

Ook zou het kunnen dat het hogere vermogen in de eigen woning van zelfstandigen niet voldoende is om het inkomen na pensionering op peil te houden.