Het Rijk heeft een oude werf op het eiland Oostenburg in Amsterdam verkocht aan twee vastgoedontwikkelaars. Vroeger werden op deze plek schepen van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) gebouwd. 

De vastgoedontwikkelaars betalen 64 miljoen euro voor de grond. Er komen enkele honderden appartementen op de grond te staan.

Oostenburg was tussen 1665 en 1795 in gebruik als werf voor de VOC. Het was toen het grootste industrieterrein ter wereld. Ongeveer de helft van de Nederlandse vloot kwam hier vandaan. In het begin van deze eeuw werden er nog verschillende archeologische opgravingen op Oostenburg gedaan.

De Russische tsaar Peter de Grote werkte enkele maanden lang op de Amsterdamse werf en leerde er schepen bouwen. Op basis van die ervaringen hervormde hij het Russische leger.