Het aantal voor nieuw te bouwen woningen verleende vergunningen is in 2017 gestegen met 30 procent.

In totaal werden er bijna zeventigduizend vergunningen afgegeven, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In 2016 waren dit er nog bijna 54.000.

Volgens het statistiekbureau komt het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen steeds meer in de buurt van het niveau van voor de crisis. Tussen 2000 en 2008 werden jaarlijks gemiddeld ongeveer tachtigduizend vergunningen afgegeven.

Gemiddeld duurt het vanaf het moment dat de vergunning verleend is nog zo’n twee jaar totdat de woning daadwerkelijk gebouwd wordt. In 2017 kwamen er ruim 62.000 nieuwbouwwoningen bij.  

Amsterdam 

In Amsterdam werden vorig jaar de meeste vergunningen voor nieuwbouwwoningen verleend, namelijk 3.498. Bij iets meer dan de helft gaat het om huurwoningen.

Ook in andere grote steden is het aandeel vergunde huurwoningen hoger dan dat van koopwoningen. In Utrecht en Leiden bijvoorbeeld ligt het aandeel op respectievelijk 71 procent en 78 procent. Het landelijke gemiddelde ligt op 34 procent.

De totale bouwkosten van verleende vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfspanden namen vorig jaar toe met 26 procent. Het totaalbedrag kwam uit op ruim 16,9 miljard euro, het hoogste van de afgelopen zes jaar.