De waterschappen verwachten in 2018 een 2,5 procent hogere opbrengst uit heffingen dan vorig jaar. Het is de eerste keer dit decennium dat de heffingsopbrengsten harder stijgen dan het jaar ervoor.

Bij de waterschappen komt dit jaar naar verwachting 2,8 miljard euro in het laatje, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar stegen de opbrengsten nog met 1,8 procent. De jaren ervoor namen ze wel toe, maar telkens minder hard dan een jaar eerder.

De heffingen van de waterschappen vallen uiteen in twee delen: de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Dit heeft te maken met de twee hoofdtaken van de organisaties. Enerzijds moeten waterschappen het afvalwater zuiveren en anderzijds zijn de belast met het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld duinen en dijken.

De systeemheffing stijgt dit jaar het hardst. Deze heffing zal 3,7 procent meer opbrengen, terwijl de opbrengst van de zuiveringsheffing met 1,2 procent stijgt.

Hoogte

Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis is komend jaar gemiddeld bijna 360 euro kwijt aan de waterschapsbelasting.

Eenpersoonshuishoudens met een eigen huis en gezinnen zonder eigen woning zitten rond de 250 euro. Alleenstaanden zonder eigen huis zijn met een bedrag van 144 euro het goedkoopst uit.

Delfland

De hoogte van de heffing verschilt sterk per waterschap. Het maakt veel uit of er veel of weinig water in de omgeving is en of het gebied hoog- of laaggelegen is.

Het hoogheemraadschap Delfland, dat aan de kust en gedeeltelijk onder zeeniveau ligt, is het duurst. Meerpersoonshuishoudens met een eigen woning moeten daar 468 euro neertellen.

In het hoog en droog gelegen waterschap De Dommel in Noord-Brabant betaalt een vergelijkbaar huishouden 239 euro.