Huishoudens met stadsverwarming moeten voortaan vrij worden gelaten in hun keuze voor een leverancier. Daarvoor pleiten de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond in een brief aan de vaste Tweede Kamer.

De consumentenorganisaties constateren dat klanten nu ''met handen en voeten gebonden zijn aan hun warmteleverancier". Van enige marktwerking, keuzevrijheid en prijsconcurrentie is volgens de organisaties geen sprake en dat vinden ze ongewenst.

De VEH en de Consumentenbond willen ook dat mensen met stadsverwarming de garantie krijgen dat ze niet meer betalen dan consumenten met een eigen verwarmingsinstallatie.

Verder moet de prijs van stadsverwarming volgens de organisaties niet langer aan die van aardgas worden gekoppeld. Op aardgas wordt immers steeds meer belasting geheven en daardoor wordt stadsverwarming financieel ook minder aantrekkelijk.

De brief kwam voorafgaande aan een Kamerdebat over de nieuwe Warmtewet.