Reaal Schadeverzekeringen is zijn boekje te buiten gegaan door in 2016 in een keer 232 verzekeringen voor woonwagens te beëindigen. 

Volgens het College voor de Rechten van de Mens gaat het om discriminatie. Vivat, het concern achter Reaal, en het Verbond van Verzekeraars zijn het er niet mee eens, maar ze gaan de kwestie wel oppakken.

Het besluit van Reaal leidde tot grote onrust bij woonwagenbewoners. Antidiscriminatiebureau RADAR maakte de zaak vervolgens aanhangig. Het college spreekt in zijn advies nu van ''een verboden onderscheid op grond van ras''.

Vivat benadrukt echter dat deze bewuste verzekering sterk verlieslatend was. Daarom is het product geschrapt, en dat was volgens een woordvoerster ook al jaren van te voren aangekondigd.

Woonwagenbewoners klagen al langer dat ze grote moeite hebben hun woonwagens en inboedels te verzekeren. Er zijn nog maar een paar spelers die zo'n polis aanbieden.

Hoe dat komt en in hoeverre dat een probleem is, is iets dat volgens Vivat en het Verbond van Verzekeraars branchebreed moet worden uitgezocht. RADAR wil hierover graag met hen in gesprek gaan.