ABN Amro gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van de rechter over hypotheken met het Euribor-rentetarief.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde in december vorig jaar dat de bank de rente op deze hypotheken ten onrechte heeft verhoogd. De bank ging twee keer over tot verhoging van het tarief, in 2009 en 2012.

Klanten tekenden protest aan tegen de renteverhogingen en het hof gaf ze gelijk. Volgens de rechter waren de opslagen onterecht, onder meer omdat de bank van tevoren niet goed genoeg had uitgelegd hoe de voorwaarden van de hypotheken konden veranderen.

ABN Amro is het daar niet mee eens en zegt dat het hof helemaal niet heeft gekeken naar tegemoetkomingen die aan klanten zijn gedaan.

Zo konden klanten het Euribor-rentetarief altijd kosteloos omzetten naar een andere, marktconforme rente, beargumenteert de bank.

Omdat het bij het hof in Amsterdam om een beroepszaak ging, rest ABN Amro niets anders dan de gang naar de Hoge Raad.