De ontwikkeling van een grote nieuwe stadswijk met uiteindelijk zeker zesduizend woningen in Utrecht gaat door. De gemeenteraad heeft diverse plannen goedgekeurd voor bouwplannen in de zogeheten Merwedekanaalzone. 

Nu liggen daar nog vooral bedrijventerreinen, maar die moeten de komende jaren plaatsmaken voor een ''levendige, energiezuinige en groene" wijk. 

Een deel van de projecten loopt al. De gemeenteraad stemde donderdag in met de zogeheten omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Op een aantal punten heeft de raad de bouwplannen aangepast. Zo moet minimaal 30 procent van de nieuwbouw bestaan uit sociale huurwoningen, een kwart valt binnen het middensegment huurwoningen. Iets minder dan de helft (45 procent) van de nieuwe huizen en appartementen zijn koopwoningen.

Mogelijk wordt in een later stadium besloten om het aantal nieuwe woningen uit te breiden tot 10.000. Utrecht verwacht tot 2030 een sterke stijging van het aantal inwoners: van ruim 340.000 tot 410.000.

Verbinding

De nieuwbouwwijk aan het Merwedekanaal krijgt daarnaast een ecologische verbinding langs het kanaal en Park Transwijk. Een amendement van de Partij voor de Dieren werd unaniem ondersteund door de Utrechtse gemeenteraad.

De groene zone wordt 10 meter breed en circa 275 meter lang, en biedt ruimte aan een gevarieerde bomenlaan, struiken en een hooiland met kruiden en bloemen. Met deze zone wordt een gebied van circa 2.750 m2 groen gerealiseerd.