Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Te huur

Aanvechten van je huurprijs, hoe gaat dat in zijn werk?

Als je een nieuw huis gaat huren, kun je bij een onafhankelijke commissie laten toetsen of je niet te veel huur betaalt. Hoe gaat dat in zijn werk?
Door NU.nl

Afgelopen weekend bleek uit onderzoek van de Woonbond dat het vaak lonend is om je huurprijs aan te vechten. Vaak blijkt dan dat een huis gezien bijvoorbeeld de gesteldheid en grootte helemaal niet in de vrije sector ingedeeld had mogen worden.

Die indeling is van groot belang voor de huurprijs. Als een huis in de sociale sector valt, mag er maximaal 710,68 euro per maand voor gevraagd worden. In de vrije sector kan de verhuurder vragen wat hij wil.

Huurcommissie

Wie denkt dat de huurprijs van zijn huis te hoog is, kan terecht bij de Huurcommissie. Die doet bindend uitspraak bij geschillen over huurprijzen, servicekosten en onderhoud.

Zowel huurders als verhuurders kunnen de commissie inschakelen. In de sociale sector kun je sowieso een procedure starten, maar als je huis in de vrije sector valt, kun je dus laten bekijken of dat wel terecht is.

Belangrijk is dat je de huurprijs moet aanvechten binnen zes maanden nadat je huurcontract ingaat. Daarna kan de Huurcommissie er geen uitspraak meer over doen, tenzij er sprake is van een tijdelijk huurcontract; dan kan het langer.

Onderzoek

Als je een procedure begint moet je op papier of op de website van de Huurcommissie een formulier invullen. Deskundigen gaan dan in de woning gedetailleerd bekijken welke huurprijs passend is.

Er wordt een rapport opgesteld aan de hand van een puntensysteem, waarin precies uiteen is gezet welke kwaliteiten van een huis zich vertalen in welke huurprijs. De commissie heeft het liefst dat de huurder en de verhuurder allebei zelf bij het onderzoek aanwezig zijn, maar als de huurder dat wil, moet de verhurende partij wegblijven.

Als het onderzoek klaar is, krijgen beide partijen het rapport in te zien. Je kunt op dat rapport nog een reactie sturen, eventueel met extra bewijsmateriaal dat voor de zaak belangrijk kan zijn.

Zitting

Vervolgens komt er een zitting. Je bent niet verplicht om daar bij te zijn, maar het wordt wel aangeraden, zodat je je zo goed mogelijk kunt verdedigen.

Op die zitting bespreekt een commissie van drie personen het rapport en de andere stukken die van belang zijn. Lang duurt dat niet: De Huurcommissie zegt dat een zitting hooguit twintig minuten in beslag neemt.

Uiteindelijk wordt er schriftelijk uitspraak gedaan. Je krijgt binnen zes weken na de zitting te horen of je gelijk gekregen hebt of niet.

Kosten

Het kost voor een huurder 25 euro om zo’n procedure te starten. Dat geld krijg je na afloop terug als je gelijk hebt gekregen. Voor de verhuurder is het een stuk duurder om de commissie in te schakelen: 450 euro.


Lees meer over:

huur

Aanbevolen artikelen