Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Te huur

Huurders vrije sector dwingen flinke huurverlaging af

Het afgelopen jaar kregen huurders die hun vrije sector huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie vaak te horen dat de huurprijs te hoog was. Dat leverde gemiddeld een huurverlaging van 278 euro per maand op.
Door NU.nl

Van de 113 gevallen kreeg 58 procent van de huurders gelijk, blijkt uit onderzoek van de Woonbond zaterdag.

De bond roept huurders op bij een nieuw contract op de vrije huurmarkt altijd even te controleren of de huurprijs niet te hoog is.

Daarnaast pleit de huurdersorganisatie voor het aan banden leggen van de "gigantisch" hoge huurprijzen in de vrije sector. 

Controle

Huurders met een vrije sector huurcontract kunnen in het eerste half jaar de huurprijs van hun huurwoning laten controleren als blijkt dat de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) overeenkomt met een maximale huurprijs die lager is dan 710,68 euro, de zogeheten liberalisatiegrens.

Valt de woning niet in de vrije sector, dan wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het WWS.

Volgens de Woonbond is de "toets aanvangshuur", zoals de procedure heet, onbekend bij veel huurders. "En dat is jammer, want uit ons onderzoek blijkt dat huurders die naar de Huurcommissie stappen een forse huurverlaging kunnen krijgen", stelt Marcel Trip van de Woonbond.

"Het loont dus zeker om aan het begin van je huurperiode even op de website van de Huurcommissie te kijken of de huurprijs niet te hoog is."

Maximaal

Huurders wiens maximale huurprijs wel boven de 710,68 euro blijkt te vallen, kunnen geen huurverlaging afdwingen. Ook niet wanneer de huurprijs volgens het WWS lager is dan de feitelijke huurprijs.

Zo zijn er voorbeelden van huurders van wie de maximale huurprijs volgens het WWS 712 euro bedraagt en die vastzitten aan een huurprijs van 1.250 euro per maand.

Puntensysteem

De Woonbond is er voorstander van dat de bescherming van het puntensysteem ook voor vrijesectorhuurders gaat gelden. "Ook hier moeten huurders beschermd worden tegen woekerhuren en is het goed dat er een maximale huurgrens is die in verband staat met de kwaliteit van de woning."

Wat de Woonbond betreft moeten vrijesectorhuurders ook voor achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten naar de Huurcommissie kunnen. Nu kunnen alleen sociale huurders daar terecht.

De Kamer stemt komende dinsdag over een voorstel dat de gang naar de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector mogelijk moet maken.


Lees meer over:

Wonen

Aanbevolen artikelen