Tijdens afgelopen kerst en oud en nieuw is minder ingebroken dan de jaren ervoor. Afgelopen kerst noteerde de politie achthonderd inbraken, tegenover 1.068 het jaar ervoor.

Daarnaast werden 536 inbraken die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden gemeld, tegenover 727 een jaar eerder. Een woordvoerder van de politie bevestigt een bericht hierover van de NOS.

In 2015 ging het om 1.207 inbraken tijdens de kerst en 850 met oud en nieuw en het jaar daarvoor om respectievelijk 1.164 en 903.

Een duidelijke oorzaak voor de daling kan de woordvoerder van de politie niet geven. Mogelijk heeft het zogenoemde Donkere Dagen Offensief er aan bijgedragen, aldus de zegsman.

Doel van dit offensief is om overvallen, straatroven en inbraken in de wintermaanden tegen te gaan. Juist deze donkere maanden zijn doorgaans een drukke tijd voor inbrekers, met een piek rond de feestdagen. Daarnaast is ook een bewustwordingscampagne gevoerd gericht op het voorkomen van woninginbraken.

Projectleider bij de politie Sybren van der Velden geeft verder aan dat over het hele jaar genomen het aantal meldingen van woninginbraken al jaren daalt.

Ten opzichte van 2012 ligt het totaalaantal nu 40 procent lager. "Maar vergis je niet: het aantal ligt nog steeds hoog, net onder de vijftigduizend", aldus Van der Velden.